Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

אתר הבית: הזמנת חדר קבוצתי

הזמנת חדרי לימוד בקבוצות - מיקום זמני

בשל עבודות שיפוץ - הספרייה הרפואית פועלת במתחם זמני

באפשרותכם.ן ללמוד בחדרי הלימוד הקבוצתיים באולמות הקריאה בספריית ארן 
שעות הפתיחה: ימים א'-ה' 8:30-16:45

להזמנת חדר לימוד בספריית ארן

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.