Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

אתר הבית: רכישת ספרותֹ

רכישת ספרים מתקציב מחקר

החל מתחילת שנה"ל תשפ"א, 18.10.2020:  

רכישת ספרים מתקציב מחקר יעשה מעתה ברכישה עצמאית מתקציב המחקר ולא דרך הספרייה. 

להלן התהליך:

1. רכישת ספר עצמאית על ידי חבר הסגל.  

2. קבלת החזר כספי באמצעות הגשת בקשה להוראת תשלום בצירוף חשבונית מקור ואישור תשלום (כמקובל ברכישת ציוד מתכלה). 

3. אין צורך ברישום הספר בקטלוג הספרייה, לא תתבצע השאלה ולא תהיה חובה להחזירו. 

4. הספר יישאר ברשות החוקר. 

5. הסכום המרבי לרכישת ספר בודד – עד 300 דולר (כולל מע"מ).

ספרים שעלותם למעלה מ-300 דולר יירכשו בתהליך הישן, באמצעות הספרייה (יוזמנו במחלקת הרכש בספרייה, יירשמו ויושאלו לטווח ארוך). 

הסבר על תהליך ההחזר הכספי –  

רכישת ספרות מקצועית על חשבון סעיף תקציבי כלשהו 

רכישת ספרות מקצועית על חשבון קרן קשרי מדע

בקשה לרכישה בתקציב ביה"ח

רכישת ספרות מקצועית מתקציב ביה"ח יש למלא את  הטופס: המצורף למטה.

בנוסף למילוי הפרטים של הספר יש למלא את הפרטים הבאים

בקשה ע"ח קרן המחלקה בבית החולים

 1. אנא מלאו במקום המתאים את מספר סעיף התקציבי
 2. העבירו לאישור וחתימה על גבי טופס הבקשה
  לרונית רוט במדור קרנות, אגף הכספים, ביה"ח
 3. העבירו את הטופס החתום לספרנית הרכישה

בקשה ע"ח תקציב בית-החולים

 1. אנא העבירו לאישור וחתימה על גבי טופס הבקשה
  • למנהל החטיבה
  • לס.מנהל בית-החולים
 2. העבירו את הטופס החתום לספרנית הרכישה

 

טופס לרכישת ספרות מקצועית

 

להמלצה/ בקשה לרכישת ספרות מקצועית  מתקציב אוניברסיטה(עבור ספרים שעלותם מעל 300$)

או רכישת ספרות מקצועית לפיתוח אוסף הספריה יש למלא

טופס בקשה לרכישה

.לברור סטטוס הבקשה ניתן לשלוח דוא"ל לספרנית הרכישה

ספר קורס

ספר קורס להערכה למרצים
(Instructor / inspection copy)

הוצאות ספרים רבות מאפשרות למרצים להזמין עותק של טקסטבוק בחינם לצורך הערכה בעת בניית קורס. 
לפניכם קישורים לטפסים והנחיות בנושא של מספר הוצאות ספרים מובילות: 

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.