Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

חפש ומצא - לא רק מאמרים: פרסומים בעברית

למי שמחפש מידע מעבר למאמרים במאגרים

כתבי עת נבחרים בעברית

חיפוש במאגרים

חיפוש מאמרים בעברית

חיפוש במפתח חיפה למאמרים בעברית. המאגר כולל כתבי עת אקדמיים, מחקריים ומקצועיים. לחלקם קישור לטקסט מלא.
.לחצו כאן לחיפוש במאגרים נוספים כולל עיתונות יומית

חיפוש תיזות בעברית

קטלוג התיזות הארצי מכיל תיאור ביבליוגרפי של תיזות מוסמך ודוקטורט מן המוסדות האקדמיים בישראל, כפי שקוטלגו בספריות השונות.
הקטלוג מציע קישור לספריית האם ולעתים לגירסה המקוונת בטקסט מלא.
החיפוש נעשה באנגלית (מכיל מילות נושא) ובעברית (בעיקר לכותרים ולמחברים). חלק מן התיזות כתובות באנגלית עם תקציר בעברית.
חלק מן המוסדות משאילים תיזות בהשאלה בינספרייתית. פנו לספרניות לעזרה לאיתור התיזה המעניינת אתכם.

חיפוש טקסט עברי בקטלוג

חיפוש טקסט עברי בקטלוג הספרייה ובקטלוגים נוספים דוגמת IHP ULS ULI  ועוד, מאפשר חיתוך תחיליות המילה ע"י סימן שאלה 
דוגמאות: רפואה? יניב את התוצאות הבאות: הרפואה, ברפואה, לרפואה, ורפואה

מילונים

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.