. Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

Journal Club: Journal Club

לסגל צעיר ולסטודנטים מתקדמים. טיפים להקמה וניהול קבוצת קריאה

טיפים לניהול המועדון

  •  ג'ורנל קלאב יעיל יותר אם קיים בו רכז פעילויות, האחראי על תחומים כגון קביעת מועדי המפגשים
  • אדם זה יהיה אחראי על חיפוש מאמרים אשר יידונו במפגש, אולם הבחירה הסופית צריכה להיות מוסכמת על כלל המשתתפים
  • על האחראי ללמוד לעומק את הנושא הנדון לפני המפגש. לשם כך ניתן גם להיעזר במשתתפים האחרים
  • לכל מפגש יכול להיות רכז אחר, במיוחד כאשר מדובר במומחה לנושא שיעלה בפגישה
מאמרים לקריאה מורחבת:

?מהו ג'ורנל קלאב

מועדון כתב עת (ג'ורנל קלאב) הוא קבוצה של אנשים שנפגשים באופן קבוע כדי לדון במאמרים האחרונים בנושא מסוים. המועדונים קיימים בצורה זו או אחרת כבר מעל ל-100 שנים, אבל לכולם יש את אותן המטרות ומאפיינים בסיסיים דומים.

The Journal Club and Medical Education

נהלים

* המועדון צריך להיות מורכב מקבוצה של חברים באותה הדיסציפלינה, או מבעלי אינטרסים דומים בהתמחות הקלינית.

* יש להגדיר מטרה עליונה לפגישות המועדון המוסכמת על כלל המשתתפים, ואשר הרלוונטיות שלה אמורה להיבדק כל כמה פגישות.

* יש להגדיר מראש נושא או סיבה לכל פגישה, למשל נושא המאמר שיעסקו בו במפגש או דיון במיומנויות קליניות חדשות.

* רצויה נוכחות קבועה במפגשים.

* מומלץ שתדירות המפגשים תהיה קבועה (כדאי להגדיר תאריך קבוע בכל חודש). כמו כן, רצוי לקיים את המפגש בשעות הנוחות של היום.

* הזמנת כיבוד קל עשויה להעלות את מספר הנוכחים באירוע, כמו גם לשפר את האווירה.

מה במדריך?

על-מנת לקיים מפגש ג'ורנל קלאב יש למצוא מאמר מתאים לדיון. על המאמר להיות חדשני, מעניין, מתאים לקבוצת המשתתפים וכן לעמוד בקריטריונים אקדמיים.

יש להציג את המאמר במפגש עצמו, ולבצע ניתוח מעמיק שלו בניסיון להגיע למסקנות חדשות.

במדריך זה תמצאו מידע על נהלים, חיפוש מאמרים מתאימים וכן על הדיון בהם ואופן הצגתם במפגשים.

Journal Club לקרוא

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.