. Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Journal Club: הצגה ודיון

לסגל צעיר ולסטודנטים מתקדמים. טיפים להקמה וניהול קבוצת קריאה

הערכת ראיות

.על-מנת לפתח דיון מחקרי מעמיק בסוגיות שבהן עוסק המאמר שנבחר, יש לבצע הערכת ראיות ביקורתית למאמר

:במדריך פרקטיקה מבוססת ראיות תמצאו
  .אילו שאלות יש לשאול בעת ביצוע הערכה של מאגרי מידע, מנועי חיפוש, ספרים וכתבי עת בתחום*
  .שיטה לדירוג איכות הראיות וכלים נוספים שבהם ניתן להשתמש לפני המפגש או במהלכו*

 .במדריך כלי מחקר תמצאו כלים ומקורות מידע לסיוע במחקר בשטח, במעבדה או במחקר קליני

:כלים נוספים להערכת ראיות

הצגת המאמר בג'ורנל קלאב

:במדריך הצגת המחקר תמצאו

 כלים שימושיים לבניית מצגות ולהצגתן מול קהל, כך שהנושא יוצג בצורה מתומצתת, ברורה ומובנת, עניינית ונוחה לעין*

   קישורים לכלים שימושיים לבניית פוסטרים מדעיים שאותם ניתן להציג במפגשים*

:מאמרים לקריאה נוספת

How to Present at Meetings

שלבי המפגש

* הצג את עצמך, הסבר מדוע בחרת מאמר זה וכיצד הוא קשור לתחומי העניין שלך.

* סכם בקצרה את המאמר.

* ערוך דיון עם קהל הנוכחים, כולל העלאת ביקורות, שאלות, הערות והארות.

* סכם את מסקנות המפגש.

על המשתתפים במפגש

* לקרוא את המאמר באופן ביקורתי ולחשוב על נקודות חשובות לפני המפגש.

* להביא את המאמר למפגש.

* להשתתף באופן פעיל בדיון ולהעלות שאלות מעניינות.

* לתרום מנסיונם ומהידע שלהם לדיון.

* להשתמש במה שלמדו בעתיד.

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.