Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

PubMed : MeSH

טיפים והסברים לשימוש יעיל ומתקדם במאגר PubMed

איך להשתמש ב- MESH

השתמשו ב-  MeSH Browser, אוצר המילים (המילון) המקוון, לבניית חיפושים ממוקדים ב-PubMed.

לדוגמה, אם ברצונכם לחפש מאמרים על סרטן הלסת = cancer of the jaw, כדאי לצמצם ולמקד את החיפוש דרך MeSH.

במילון MeSH cancer of the jaw נקרא "Jaw Neoplasms" והמושג מחולק לקטגוריות נוספות.

 המושג שחיפשתם יכול להופיע תחת קטגוריות שונות, כמו בדוגמא:

ניתן גם להציג את המושג ולבחור מתוך תתי קטגוריות (subheadings) המוצעות ע"י המילון MeSH.

סמנו את תתי הקטגוריות שתרצו לחפש (לדוגמא: complications, mortality).

 

לחצו על Add to search builder ולחצו על PubMed search כדי להריץ את החיפוש ב-Pubmed.

בהמשך ניתן להפעיל filters על התוצאות שתקבלו ב-Pubmed וגם להוסיף מילים נוספות לחיפוש.

? MeSH- איך לגשת ל

    

 

MeSH on Demand

מאפשר חיפוש נושאי  מתוך טקסט

מהו MeSH ?


 Medical Subject Headings) MeSH) הוא מילון מבוקר (תזאורוס): רשימה אלפבתית  
והיררכית של מונחים אשר הם בלבד, משמשים בעקביות, לתאור נושאי הפרסומים   שנכנסו ל- PubMed, בשדה המיועד לכך. בחיפוש MeSH, התוצאה מדוייקת ומקיפה.  
לתשומת לב: חיפוש MeSH לא מאחזר In Process Articles
 - מכסה את כל המאמרים שעברו תהליך עיבוד
 - מומלץ להשתמש בו כשרוצים למקד את החיפוש ולהגיע לתוצאות מדויקות יותר 
 - פחות מתאים לחיפוש מידע בנושא פרוצדורות חדשניות וטכנולוגיות שעדיין לא קיבלו את הכרת הממסד הרפואי   
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.