Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

כתיבה אקדמית: הצגת המחקר

לסטודנטים מתקדמים,לחוקרים ולרופאים

פוסטר מדעי

מטרת הפוסטר -

להציג עבודת מחקר בצורה מתומצתת, ברורה ומובנת, עניינית ונוחה לעין.

לפניכם כלים שימושיים לבניית הפוסטרים.

פוסטר לדוגמא

הוא לא הבעיה Power Point

You Suck At PowerPoint!
View more presentations from @JESSEDEE

ספרים בתחום

מצגות

מטרת המצגת - להציג נושא בצורה מתומצתת, ברורה ומובנת, עניינית ונוחה לעין.

לפניכם כלים שימושיים לבניית מצגות ולהצגתן מול קהל.

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.