Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

כתיבה אקדמית: כתיבת מאמרים

לסטודנטים מתקדמים,לחוקרים ולרופאים

איך נכתוב את שם המוסד בפרסומים

כדי שהמדידה המדעית למוסד תהיה אמינה, וכדי שהמוסדות יזכו בהכרה ובתקצוב בהתאם
לפעילות המחקרית, החוקרים המפרסמים מתבקשים לציין את השייכות המוסדית בצורה ברורה באופן הבא:
bgulogo
אפשרות אחת – בשיוך משותף לאותו מחבר:

1Clinical Department / Division / Unit, Hospital name, and
Faculty of Health Sciences, Ben Gurion University of the Negev,
Beer Sheva, Israel

אפשרות שנייה – בשני שיוכים (שיוך כפול) לאותו מחבר:


1Clinical Department / Division / Unit, Hospital name, town, Israel
2Academic Department (if there is),
Faculty of Health Sciences, Ben Gurion University of the Negev,
Beer Sheva, Israel 

לדוגמא:


Clinical Department / Division / Unit,
Soroka University Medical Center,
Academic Department (if there is), 
Faculty of Health Sciences, Ben Gurion University of the Negev
Beer Sheva, Israel

אתרי מו"לים למחברים

לפניכם אתרי מול"ים המציעים שירותים למחברים, חלקם חינמיים וחלקם בתשלום: טיפים לכתיבה נכונה, הגשת המאמר , שמירה על אתיקה, זכויות היוצרים, ועריכה מדעית/לשונית למאמר.

מאמר מדעי

חוקרים רבים, מאסטרנטים, דוקטורנטים, רופאים ובעלי מקצוע פארה-רפואי, נדרשים לכתיבת מאמרים ולפרסמם בכתבי עת מדעיים. פעולה זו דורשת ידע ומיומנות בכתיבה מדעית אשר שונים מאלו הנרכשים בכתיבה אקדמית אחרת, כגון כתיבת תזה או דיסרטציה, וחוקרים רבים נתקלים בקשיים ובדחיות בעת הנסיונות לפרסם את מאמריהם הראשונים.

 

לפניכם כמה אתרים חשובים שיעזרו לכם לפרסם מאמר מדעי בצורה נכונה וקלה:

כתיבה אקדמית

 "Writing is easy.

All you do is stare at a blank sheet of paper until drops of blood form on your forehead."

Gene Fowler 
 
מדריך זה כולל מידע והנחיות לכתיבת מאמרים מדעיים וסקירות ספרות.

חומרים נוספים

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.