Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

מדידה מדעית: דף הבית

ניתוח ציטוטים ומדידת פרסומים מדעיים

איך למצוא את המדדים

לפניכם  מדריכי  "צעד אחר צעד" למציאת המדדים הנדרשים לקידום אקדמי.
המדריכים בעברית נערכו בספרייה הרפואית.

כלי מדידה וניתוח ציטוטים

מדידה מדעית

המדידה המדעית מתבטאת בתפוקה ובהשפעה של פרסומים ברמות ובהיבטים שונים : 
 כתב העת  (המאמר)החוקר; המוסד; המדינה
קיימים שירותים ביבליומטרים שונים העורכים מדידה המבוססת על ציטוטים של מאמרים אקדמיים. השירות הראשון שערך מדידה של הציטוטים הוא ISI-JCR, אליו הצטרפו בשנים האחרונות Scopus ו- Google.
חשוב לדעת כי כל שירות כזה מבוסס על גוף ידע (בסיס נתונים)  אחר, ואוסף את הנתונים  מחומרים שונים.
מעבר לבסיס הידע השונה, התפתחו שיטות ניתוח אחרות ומדדי השוואה נוספים. במדריך זה, ניסינו להציג בפניכם את השירותים השונים, השיטות השונות ומעט השוואה ביניהם.
בכל מקרה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מבססת את המדידה של המחקר על הנתונים במאגר ISI-JCR, ומכאן, ההדרכות שלנו נוגעות לשירותים השונים של החברה.
 
עוד על המאגרים והשירותים בפלטפורמה במדריך Web of Knowledge ,
ובסרטוני הדרכה קצרצרים לשמוש בפלטפורמת ISI-JCR 

איך נכתוב את שם המוסד בפרסומים

כדי שהמדידה המדעית למוסד תהיה אמינה, וכדי שהמוסדות יזכו בהכרה ובתקצוב בהתאם
לפעילות המחקרית, החוקרים המפרסמים מתבקשים לציין את השייכות המוסדית בצורה ברורה באופן הבא:
bgulogo
אפשרות אחת – בשיוך משותף לאותו מחבר:

1Clinical Department / Division / Unit, Hospital name, and
Faculty of Health Sciences, Ben Gurion University of the Negev,
Beer Sheva, Israel

אפשרות שנייה – בשני שיוכים (שיוך כפול) לאותו מחבר:


1Clinical Department / Division / Unit, Hospital name, town, Israel
2Academic Department (if there is),
Faculty of Health Sciences, Ben Gurion University of the Negev,
Beer Sheva, Israel 

לדוגמא:


Clinical Department / Division / Unit,
Soroka University Medical Center,
Academic Department (if there is), 
Faculty of Health Sciences, Ben Gurion University of the Negev
Beer Sheva, Israel

מודל התקצוב של ות"ת

center

לקבלת אישור דירוג כתב העת לצורך פרסום ב-open access יש לפנות לאילנית בונה

 

Impact Factor Debate

Scientometrics -RSS

An International Journal for all Quantitative Aspects of the Science of Science, Communication in Science and Science Policy

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.