Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

מדידה מדעית: מדידת המוסד

ניתוח ציטוטים ומדידת פרסומים מדעיים

כדאי לקרוא

מערכות דרוג

בהמשך לכנס הביבליומטריה שהתקיים בנובמבר 2009 באוניברסיטת בר-אילן (כתבה בעיתון הארץ ), להלן מספר אתרים ומאמרים מעניינים בנושא, אשר הפך למוקד דיון בכל הנוגע לתקפות שיטות המדידה והשימוש הנעשה בהן.

:כדאי לקרוא על מערכות דירוג שונות של ההשכלה הגבוהה בעולם

 

 

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.