Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

מדידה מדעית: מדידת החוקר

ניתוח ציטוטים ומדידת פרסומים מדעיים

Scholars@BGU

Scholars@BGU brings together publicly available information on people, departments, and research activities at Ben-Gurion University of the Negev. Scholars@BGU enables the discovery of researchers and publications at BGU.  Ben-Gurion University of the Negev aspires to be among the best inter-disciplinary research universities in the world, a leader in scientific innovation, inter-disciplinary research and applied sciences – all of which impact daily life. It is committed to social and environmental responsibility and is working to develop the Negev, Israel and the world. The University attracts excellent students and researchers from Israel and abroad, original thinkers with a developed social conscience, who integrate into the country's leadership in a variety of ways.

מדידה והערכת המדען הבודד

הדבר נכון הן לשם המחבר והן לשם המוסד, כדי ליחס ולמנות את הפרסומים בצורה מדויקת ולעשות מדידה והערכה נכונים.

קיימות שתי בעיות נפוצות בזיהוי פרסומים של מחברים (חוקרים):

 • לשני מחברים שם זהה או דומה "אבי כהן" (אביעד, אברהם, אבירם, אבינועם)
 • אותו מחבר מופיע בשמות שונים: 
  עם שם אמצעי או בלי, שינוי שם משפחה של מחברת, תעתיק מעברית לאנגלית בצורות שונות (shwartz, schwartz, shvartz)

 כדי לקבל תמונה מהימנה של ה-h-index מומלץ לפתוח חשבון ב- ResearcherID ISI  ולזהות בצורה מדויקת את הפרסומים של החוקר/ת.
עם פתיחת החשבון והפרופיל האישי , יש להזין את רשימת הפרסומים האישית.
ניתן לעשות זאת ידנית, או מקובץ המיוצר בתוכנות ניהול ציטוטים דוגמת EndNote או Refworks.
לחצו כאן להנחיות נוספות.

זיהוי המחבר - פתרונות קיימים

 

 • ResearcherID (ISI)
  ResearcherID is a global, multi-disciplinary scholarly research community. With a unique identifier assigned to each author in ResearcherID, you can eliminate author misidentification and view an author’s citation metrics instantly. Search the registry to find collaborators, review publication lists and explore how research is used around the world. 
 • Scopus - Unique Author Identifier Numbers
  The Scopus Author Identifier functionality assigns a unique number to authors in Scopus. Scopus author identifier numbers help you find documents written by a specific person. To determine which author names should be grouped together under a single identifier number, the Scopus Author Identifier uses an algorithm that matches author names based on their affiliation, address, subject area, source title, dates of publication citations, and co-authors. When you search, this feature returns documents written by that author, even when an author is cited differently.
 • ORCID - Open Reseacher & Contributer ID
  The ORCID Initiative represents a community effort to establish an open, independent registry that is adopted and embraced as the industry’s de facto standard. Our goal is to resolve the systemic name ambiguity, by means of assigning unique identifiers linkable to an individual's research output, to enhance the scientific discovery process and improve the efficiency of funding and collaboration.
 • Amazon Author Central 

The Author Page on Amazon.com provides a handy place for customers to learn about the writer. Helping customers get to know you is an effective way to introduce them to—or better educate them about—your books. On the Author Page, we display essential information about authors—including bibliographies, biographies, author photos, and even feeds to blog posts.

H-index

h-index הוא מדד הבודק את השפעת החוקר ע"י ניתוח הציטוטים לפרסומיו.

h  = מספר המאמרים של מחבר אחד אשר קיבלו  לפחות h ציטוטים כל אחד, כאשר שאר המאמרים של המחבר קיבלו מספר ציטוטים הקטן מ- h.

לדוגמא:

מחבר עם 20 מאמרים, שהאינדקס שלו h = 8.

מתוך 20 המאמרים, 8 קיבלו לפחות 8 ציטוטים כל אחד.


המדד נקרא ע"ש ממציא השיטה הירש, אשר הציג אותה לראשונה ב-2005. המדד אמור לענות על הכשלים שנעשו במדידות הקודמות לו: 

 • סה"כ הפרסומים – בודק בעיקר יצרנות.
 • סה"כ הציטוטים – בודק השפעה כוללת. יכול להיות מעוות, אם יש פרסום אחד עם הרבה ציטוטים יחסית כמו מאמרי סקירה.
 • מס' ציטוטים לכל פרסום - מעודד תת-יצרנות.
 • מס' הפרסומים המשמעותיים (מס' ציטוטים > Y- (   Y הוא מספר שרירותי הניתן להזזה.
 • מס' הציטוטים של כל אחד מ- q הפרסומים הראשונים – q הוא מספר שרירותי הניתן להזזה.

J. E. Hirsch . An index to quantify an individual's scientific research output. PNAS November 15, 2005 vol. 102 no. 46 16569-16572 

 doi: 10.1073/pnas.0507655102 

דוגמא

לפניכם דוגמא של הצגת H-index של מחברת ב-WOS:

Indicators

Orcid

After registering for   , each researcher receives a personal ORCID number (ORCID ID).

An ORCID ID is a 16-digit unique number that connects you and your research activities throughout your career.

Many publishers request identification via ORCID ID as part of their article submission process.

Click here for quick registration

What are the benefits of using ORCID?

 • Using ORCID eliminates the problem of misidentifying researchers with common or identical names
 • Publishers, grant funders and associations collect ORCID IDs at submission and integrate your output into your profile
 • It allows for easy importing and updating of the publication list directly from Web of Science, Scopus, Medline and other resources.
 • It safeguards the researchers' privacy by letting them decide which data from their user profile will be shared with others (privacy policy).

How do I know if I have an ORCID Account?

If you do not remember if you have registered before, you can search for your name by using the search bar on the ORCID homepage.

If you try to register with an email address that is already in the system, ORCID will recognize that you already have an account and will ask you to log in and not register again. However, if you register with a different email address, ORCID assumes that it is another person.

Google Scholar - My profile

 Research Profile is a free tool that enables you to keep track of citations and bibliometric indices (H-index). Google Scholar counts the citations wherever they appear, so besides academic articles, the tool includes other types of citations as well, such as working papers, slides, etc. Therefore, the number of Google Scholar citations is usually larger in comparison with other databases such as Scopus or Web of Science.

Creating a Profile

 • To create a research profile, go to your Google account or create a new account.
 • Go to Google Scholar and choose "my profile."

Follow the instructions and fill in your personal details (name, institution, e-mail). In the space provided for fields of interests, it is recommended to add keywords that will allow others to be exposed to your research when searching in Google Scholar:

List of Publications

In the next step, Google will display the list of publications that match the profile name you have created.

You will need to check the list carefully and confirm the publications that are indeed yours.

Please note

Your profile is private. In order to allow for wide exposure of your research, you must make your profile public.

After creating your profile, the list of publications will be updated by Google Scholar. You can choose automatic or manual update.

It is recommended to check your profile regularly and keep track of any duplicates and/or mistakes in the list of publications.

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.