Skip to Main Content

חפש ומצא: חיפוש מידע

המדריך לחיפושים יעילים באינטרנט ובמאגרי מידע

The P I C O Model

המפתח לקבלת מידע מתאים הוא לשאול את השאלה הנכונה.
השלב הראשון בתהליך הוא שלב ניסוח השאלה.
המסגרת המקובלת לניסוח שאלות קליניות נקראת בלעז:
P.I.C.O. או P. I. C. O. T
קיצור המזכיר את המרכיבים בניסוח השאלה.
  • P - patient, population, problem
  • I - intervention
  • C - comparison
  • O - outcome 
  • T - type of question, type of study

PICO model adopted from: Sackett, David L. Evidence-based Medicine: How to Practice and Teach EBM. New York: Churchill Livingstone, 1997. 2nd edition 2000; 3rd edition 2005

חיפוש ב-PubMed לפי מודל PICO

 

ספרים בספרייה

שיטות חיפוש מתקדמות ומנועי חיפוש ייעודיים בשירות הרופא

בשנים האחרונות הפך חיפוש באינטרנט למשימה שיגרתית בקרב רופאים חלק מעבודתם הקלינית והמחקרית. כמות המידע ברשת, חוסר אחידות בין טקסטים ממקורות שונים ומיומנות חלקית בהפעלת מנועי חיפוש – כל אלה מקשים על הרופא לאתר מידע מקצועי בזמן סביר. במאמר זה נסקור מספר שיטות מתחום המידענות המסייעות לאיתור מידע טקסטואלי, ויוצגו פונקציות מתקדמות במנועי החיפוש אשר עשויות לסייע לרופא להשיג את מטרות החיפוש ביעילות ובמהירות. כמו-כן, נכיר כמה מנועי חיפוש ייעודיים המאפשרים שליפה ממוקדת של תוצאות מתוך מקורות סיפרות מדעית רפואית, וביצוע חיפושים מתוחכמים המותאמים לעוסקים ברפואה קלינית ובמחקר ביו-רפואי.

 (מתוך : נחום, י. (2008). שיטות חיפוש מתקדמות ומנועי חיפוש ייעודיים בשירות הרופא. הרפואה 147(2), 145-148. ).

מה במדריך?

חיפוש במאגרי ידע אקדמיים ובמנועי חיפוש מסחריים מניב אלפי עד מיליוני תוצאות. במדריך זה מספר טיפים והנחיות איך לחפש בצורה יעילה.

בדף איך לחפש באינטרנט ריכזנו עבורכם את הסימנים המיוחדים לבניית שאילתת חיפוש.

בדף כלים לחיפושים ריכזנו מדריכי אתרים ומנועי חיפוש יחודיים.

כמו כן, ריכזנו הנחיות לגבי הערכת המידע באינטרט.

לעזרה והדרכה בחיפוש במאגר מידע מסוים תוכלו לפנות לספרניות בכל עת ולהזמין הדרכות לקבוצות.

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.