Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

חפש ומצא: הערכת מידע באינטרנט

המדריך לחיפושים יעילים באינטרנט ובמאגרי מידע

The CRAAP test

   Currency / Credibility
   Reliability
   Authority
   Accuracy
   Purpose / Point of view
CRAAP ובקיצור נזכור  

הערכת מידע באינטרנט

הערכת מידע באינטרנט

כאשר אנחנו מחפשים מידע באינטרנט עלינו להפעיל שיקול דעת כדי לקבל מידע שהוא איכותי, מדויק, אמין ועדכני. העניין חשב במיוחד כאשר מדובר במידע רפואי וקליני. בבואנו להעריך אתרי אינטרנט שונים נבדוק את הדברים הבאים:

I   סמכות 
1. מי עומד מאחורי האתר : מיהם הכותבים, האם הם מזוהים? האם הם סמכות  בתחום? האם ישנם פרטים ליצירת קשר? 
2. מהם מניעיו : האם הם מוצהרים? פוליטיים או מסחריים?
3. איפה מתארח האתר
    3.1 כתובות עם סיומות אקדמיות (edu, ac) או ממשלתיות (gov) או ארגוניות ומסחריות (org,co,com )? 
    3.2 האם הוא מאוחסן על שרת בחינם או בתשלום?

II  תוכן   
1. כיסוי : האם שטחי או מעמיק? האם צר יריעה או רחב היקף לתחום המדובר? 
2. דיוק ואמינות : האם ישנם סימוכין ומראי מקום לנתונים המופיעים?
3. עדכנות : האם יש תאריך עדכון? מתי עודכן לאחרונה?

III פונקציונליות 
1.  האם נח לשימוש? האם יש חיפוש מקומי לצד תוכן עניינים? האם ניתן להוריד חומרים מהאתר? האם מלא בפרסומות?

הערכת המידע הרפואי

אתרים ומדריכים בנושא מידע רפואי, כולל הסברים מפורטים היכן וכיצד לאתר את המידע הרצוי וגם הסברים  על קריטריונים וגישות להערכת מידע רפואי באינטרנט. 

HON CODE

HON CODE  Health on the Net הינו ארגון בינלאומי לא מסחרי המנסה לתת "תו תקן" או תעודת "הכשר" לאתרים בבריאות ולאתרים מקצועיים בתחום הרפואה. האתרים אשר קיבלו את תו התקן HON CODE   מציינים זאת ע"י הסמל של הארגון באתר. אנחנו נסמן את האתרים המומלצים שלנו אשר קיבלו את תו התקן בסמל הבא: Icon

המדדים לשם קבלת תו התקן יכולים לשמש אותנו בבואנו להעריך אתרי אינטרנט שונים:
מוסמך – מציין את הסמכות וההסמכה של המחברים
משלים – המידע הניתן לקהל הרחב צריך להשלים ולא להחליף את יחסי רופא-מטופל
פרטיות – מכבד את הפרטיות והסודיות של מידע פרטי המוזן לאתר ע"י האורחים בו
ייחוס – מראה מקום וציטוט המקורות של המידע המפורסם כולל תאריך 
סימוכין – מביא הוכחות לטענות הקשורות ליתרונות או ביצועים של טיפול מסויים
שקיפות – זהות העורך או מנהל האתר, כתובת דוא"ל מדויקת ועדכנית
שקיפות כלכלית – מצהיר על מקורות המימון, ומדיניות הפרסום

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.