Skip to Main Content

חפש ומצא: חיפוש מתוך כ"ע

המדריך לחיפושים יעילים באינטרנט ובמאגרי מידע

PubMed

איך נמצא  ב-pubmed מאמרים מתוך כתב-עת מסוים:

 • נכנסים ל-Advanced search
 • בוחרים שדה חיפוש Journal 
 • בתיבת החיפוש: בוחרים את השם הרצוי, מתחילים לרשום מלים משם כתב העת והמערכת  נותנת המלצות לשמות
 • בוחרים שדה חיפוש נוסף לדוגמא: MeSH Major Topic
 • בתיבת החיפוש השניה: רושמים את מילות החיפוש המבוקש
 • לוחצים על: Show index list
 • בוחרים את המונח המדויק
 • ניתן להוסיף מילים נוספות לחיפוש בשדות נוספים
 • ניתן להגביל בשנים
 • Search

Pubmed search in journal

המאגר יתרגם את השדות לקודים: 

("Journal of neurochemistry"[Journal]) AND "child"[MeSH Major Topic]

במידת הצורך ניתן לשנות חלקים מהקוד או להוסיף מילים נוספות

IHP-מאמרים בעברית

איך נמצא מאמרים בעברית מתוך כתב-עת מסוים:

 • נכנסים לחיפוש מתקדם במאגר חיפה- IHP
 • בוחרים באפשרויות החיפוש: מילים משם כתב-עת
 • בתיבת החיפוש : מקלידים את שם כתב העת
 • בוחרים שדה לחיפוש לדוגמא: מילים מכל השדות
 • בתיבת החיפוש השניה: רושמים את מילות החיפוש המבוקש
 • ניתן להוסיף מילים נוסופות לחיפוש בשדות נוספים
 • ניתן להגביל בשנים
 • חפש

בצד שמאל ייוצגו מספר רשומות רלוונטיות מתוך המאגר בנפרד וגם ההצלבה בין שני השדות.

בלחיצה על המספר, תפתח רשימה ביבליוגרפית של המאמרים הרלוונטיים לפי סדר כרונולוגי

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.