Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

חפש ומצא: חיפוש מתוך כ"ע

המדריך לחיפושים יעילים באינטרנט ובמאגרי מידע

PubMed

איך נמצא  ב-pubmed מאמרים מתוך כתב-עת מסוים:

 • נכנסים ל-Advanced search
 • בוחרים שדה חיפוש Journal 
 • בתיבת החיפוש: בוחרים את השם הרצוי, מתחילים לרשום מלים משם כתב העת והמערכת  נותנת המלצות לשמות
 • בוחרים שדה חיפוש נוסף לדוגמא: MeSH Major Topic
 • בתיבת החיפוש השניה: רושמים את מילות החיפוש המבוקש
 • לוחצים על: Show index list
 • בוחרים את המונח המדויק
 • ניתן להוסיף מילים נוספות לחיפוש בשדות נוספים
 • ניתן להגביל בשנים
 • Search

Pubmed search in journal

המאגר יתרגם את השדות לקודים: 

("Journal of neurochemistry"[Journal]) AND "child"[MeSH Major Topic]

במידת הצורך ניתן לשנות חלקים מהקוד או להוסיף מילים נוספות

IHP-מאמרים בעברית

איך נמצא מאמרים בעברית מתוך כתב-עת מסוים:

 • נכנסים לחיפוש מתקדם במאגר חיפה- IHP
 • בוחרים באפשרויות החיפוש: מילים משם כתב-עת
 • בתיבת החיפוש : מקלידים את שם כתב העת
 • בוחרים שדה לחיפוש לדוגמא: מילים מכל השדות
 • בתיבת החיפוש השניה: רושמים את מילות החיפוש המבוקש
 • ניתן להוסיף מילים נוסופות לחיפוש בשדות נוספים
 • ניתן להגביל בשנים
 • חפש

בצד שמאל ייוצגו מספר רשומות רלוונטיות מתוך המאגר בנפרד וגם ההצלבה בין שני השדות.

בלחיצה על המספר, תפתח רשימה ביבליוגרפית של המאמרים הרלוונטיים לפי סדר כרונולוגי

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.