Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

חפש ומצא: הרשת הנסתרת

המדריך לחיפושים יעילים באינטרנט ובמאגרי מידע

הרשת הנסתרת

.רשת האינטרנט הנסתרת מכילה מידע שמנועי החיפוש לא מגיעים אליו או מתעלמים ממנו
לעתים משום שמדובר במידע המסתתר בתוך מאגרי מידע, או באתרים עם דפים דינמיים, או מסמכים בטקסט מלא אליהם לא מגיעים ה"עכבישים" של .מנועי החיפוש
איכות המידע ברשת הנסתרת אינה נופלת מזו המתגלה במנועי חיפוש ולעתים אף גבוהה יותר. רב החומרים ברשת הנסתרת נגישים חינם
.לשם כך נבנו מדריכי האתרים ומאגרי מידע הממפתחים דפים נסתרים ומיוחדים
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.