Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

פרקטיקה מבוססת ראיות: EBP

EBM, EBP

מקורות מידע

מקורות מומלצים

Evidence Based Practice

אופן של מתן שירותי בריאות, המונחה על ידי שילוב מושכל של הידע המדעי הזמין הטוב ביותר עם מומחיות קלינית. גישה זו מאפשרת למטפל  להעריך באופן ביקורתי נתוני המחקר, הנחיות קליניות, ומקורות מידע אחרים כדי לזהות נכון את הבעיה הקלינית, לבצע את הטיפול המתאים ביותר, וכן להעריך מחדש את התוצאה לצורך שיפור בעתיד

MESH scope note Year introduced: 2009 

סיעוד EBN

ארגונים / מוסדות

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.