Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

כתיבה אקדמית: כתיבה אקדמית

כללי ציטוט

מדוע לצטט מקורות?

ציטוט המקורות ממחיש את היקף עבודת המחקר שנעשתה בכתיבת העבודה ומחזקת את העבודה על ידי מתן תוקף ותמיכה מהמקורות החיצוניים המוזכרים.

ציטוט המקורות מאפשר:

  • מתן קרדיט למחבר המקורי באופן שאינו מהווה גניבה ספרותית.
  • איתור של המידע המלא עליו מתבססת העבודה.

קיימות מספר סגנונות ציטוט בהתאם לדיסציפלינות השונות:

APA - מדעי החברה

MLA - מדעי הרוח

CHICAGO ניהול ומדעי הרוח

IEEE הנדסה ומדעי המחשב

NLM רפואה

VANCOUVER - רפואה ומדעים מדוייקים

סגנונות נוספים:

HARVARD 

ציטוט תמונות 

מקורות משפטיים

 

שימוש הוגן וחוק זכויות יוצרים

האוניברסיטה מסייעת לסטודנטים בהנגשת חומר קריאה הנדרש להם במסגרת הלימודים והמחקר. חומר הקריאה מוגן לא פעם בזכויות יוצרים, אך בהתאם להוראות חוק זכויות יוצרים התשס"ח -2007 מותר בשימוש הוגן, לצרכ​​י לימוד ע​צמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך. החוק אינו מגדיר את הנסיבות שבהן שימוש נחשב "הוגן", ואף אינו מגדיר את היקף השימוש המותר. לכן, בעניין זה, המוסדות להשכלה גבוהה גיבשו קריטריונים אופרטיביים ליישום החוק והאוניברסיטה מאמצת את העקרונות שנקבעו בפורום בין-אוניברסיטאי לגבי טיפול בחומרי קריאה הנדרשים לצורכי הוראה

שימוש במשאבי הספרייה, תוך הפרת הסכמים בין האוניברסיטה והמו"לים ו/או הפרת זכויות יוצרים אחרת, יהוו עילה להעמדה לדין משמעתי ו/או לנקיטת כל האמצעים החוקיים העומדים לרשות האוניברסיטה. 

נוהל שימוש הוגן ביצירות מוגנות לצרכי הוראה ומחקר

חוק זכויות יוצרים התשס"ז 2007

למסמך המלא שימוש במשאבי הספריה תוך שמירה על זכויות יוצרים. 

 

כתיבה אקדמית

כתיבה אקדמית בנויה על כללי כתיבה ברורים ומוסכמים בעולם האקדמי ומטרתה להוסיף לידע הקיים וליצור ידע חדש.

עבודה אקדמית היא פרי מחקר ובדיקת מקורות מידע שונים ומגוונים. 

שלבים בכתיבת עבודה אקדמית:

  • בחירת נושא/שאלת מחקר
  • איסוף מקורות מידע 

בדיקה, חקר ואיסוף החומרים מומלץ להתחיל בקטלוג הספרייה (ספרים, מאמרים, עבודות מחקר, דו"חות...)  undefined ובמאגרי מידע בספרייה.

  • כתיבת העבודה

 כתיבה של עבודה אקדמית מבוססת על איסוף וקריאה של הספרות העיונית והמקצועית בנושא הנבחר.                   

סגנון כתיבה אקדמי אינו סיכום של דעות חוקרים אחרים אלא ניתוח של מקורות מידע שנבדקו, תוך ניסוח בהיר ומדוייק ושימוש במונחים המדעיים המקובלים.

  • הפניית הקורא אל המקורות תוך ציטוט המקורות בהתאם לכללי הציטוט המקובלים בתחום. 

גניבה ספרותית

(Plagiarism) גניבה ספרותית

גנבה ספרותית היא שימוש לא נכון או גנבה של מילים, מחשבות, רעיונות וביטויים של האחר והצגתם כשלך. (ויקיפדיה)

מתן קרדיט לרעיונות מילים ומחשבות הוא כלל ברזל בעולם האקדמי וגניבה ספרותית נחשבת לעבירה אקדמית חמורה הפוגעת בזכויות היוצרים. 

למידע נוסף ניתן לקרוא:

צור קשר

ניתן ליצור קשר עם ספרן/ית מומחה מצוות הספרייה

לפניות בנושאים כלליים

 טלפון 08-6461412

   yaatz@bgu.ac.il דוא"ל

וואטסאפלפנייה דרך ה-whatsaap

פייסבוק   

כתובת למשלוח דואר: ת.ד 653 באר שבע 8410501