Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

פרסום בגישה פתוחה: רשיונות לפרסום בגישה פתוחה

 

רשיונות לפרסום בגישה פתוחה

 

רישיונות מסוג Creative Commons (CC) היא פלטפורמה שיתופית חינמית וסטנדרטית המעניקה שימוש ושתוף ביצירה תוך שמירה על זכויות היוצר. 

קיימים שישה סוגי רישיונות CC שונים וכולם מספקים גישה חופשית לפרסום. ששת הרישיונות מעניקים ליוצרים מגוון אפשרויות. המסלולים הנבדלים ביניהם באופן השתוף ובאפשרות השימוש היצירה:

  • CC BY – הרשיון המאפשר שימוש מסחרי ביצירה בכל מדיום או פורמט תוך מתן קרדיט ליוצר.
  • CC BY-SAהרשיון מאפשר שימוש מסחרי ביצירה בכל מדיום או פורמט תוך מתן קרדיט ליוצר. במידה והיצירה מבוססת על החומר של היצירה המקורית יש לאפשר שתוף בתנאים זהים ליצירה המקורית.
  • CC BY-NC -הרשיון המאפשר שימוש ביצירה למטרות לא מסחריות בלבד תוך מתן קרדיט ליוצר.
  • CC BY-NC-SA - קרדיט חייב להנתן ליוצר. הרשיון מאפשר שימוש למטרות לא מסחריות בלבד  תוך מתן קרדיט  ליוצרבמידה והיצירה מבוססת על החומר המקורי של היצירה יש לאפשר שתוף בתנאים זהים ליצירה המקורית.
  • CC BY-ND - רשיון המאפשר למשתמשים להעתיק ולהפיץ את החומר בכל מדיום או פורמט למטרות מסחריות תוך מתן קרדיט ליוצר. לא ניתן להשתמש בחלקים או בשינויים שמבוססים על העבודה.
  • CC BY-NC-ND - רישיון המאפשר למשתמשים חוזרים להעתיק ולהפיץ את החומר בכל מדיום או פורמט למטרות לא מסחריות בלבד תוך מתן קרדיט ליוצר. לא ניתן להשתמש בחלקים או בשינויים שמבוססים על העבודה.

 

קישורים שימושיים

יצירת קשר

!דעתך חשובה לנו

ניתן ליצור קשר עם מידענ.ית מצוות הספרייה

לפניות בנושאים כלליים

 טלפון 08-6461412

   yaatz@bgu.ac.il דוא"ל

וואטסאפלפנייה דרך ה-whatsaap

פייסבוק   

כתובת למשלוח דואר: ת.ד 653 באר שבע 8410501