Skip to Main Content
To English site לאתר הספרייה המרכזית

פרסום בגישה הפתוחה

הסכמים של אב"ג לפרסום בגישה פתוחה

לספריות אוניבריסטת בן-גוריון בנגב הסכמים עם מו"לים שונים לפרסום בגישה פתוחה בעלות מופחתת או ללא עלות נוספת בכלל לחוקר:

Karger

החל מינואר 2021 חוקרי האוניברסיטה יכולים לפרסם אצל המו"ל בגישה פתוחה ללא הגבלה וללא תשלום נוסף, הן בכותרים ההיברידים והן בכותרי ה- GOLD. לאתר המו"ל לפרטים נוספים. מדריך להגשת מאמר.

 

Cambridge University Press​ 

במסגרת הסכם Read&Publish ניתן לפרסם כמות בלתי מוגבלת של פרסומים. 
ניתן למצוא פרטים באתר המו"ל List of OA Journals titles Publish Paper Process.
בעת הגשת המאמר, חוקר המשויך לאוניבריסטת בן-גוריון בנגב יקבל הודעה מהמו"ל שהוא רשאי לפרסם ב-OA ובהינתן הסכמתו המאמר יועבר מיידית לפרסום בגישה פתוחה.
SAGE

במסגרת הסכם עם המו"ל SAGE ניתן לפרסם בכ-900 כתבי עת במסלול OA בעלות של 200 פאונד בלבד. ניתן למצוא את רשימת הכותרים בהסכם המצורף וכן באתר המו"ל Sage Choice. בעת הגשת המאמר חוקר המשויך לאוניברסיטת בן גוריון יקבל הודעה מהמו"ל שהוא רשאי לפרסם ב-OA ובהינתן הסכמתו המאמר יועבר מיידית לפרסום בגישה פתוחה.

The ​​​​​​Company of Biologists 

בעת הגשת המאמר, חוקר המשויך לאוניבריסטת בן-גוריון בנגב יקבל הודעה מהמו"ל שהוא רשאי לפרסם ב-OA ובהינתן הסכמתו המאמר יועבר מיידית לפרסום בגישה פתוחה.

​​​

כתבי עת

פרסום בגישה הפתוחה הוא מתן גישה חופשית לתוצרי המחקר האקדמי. ישנם מספר מודלים לפרסום בגישה הפתוחה המאפשרים רמות שונות של גישה לחומרים.

המודלים העיקריים בפרסום בגישה הפתוחה הם:

מסלול הזהב – Gold Access פרסום "במסלול הזהב" כרוך בעלות כספית (Article Publication Charges (APCs הממומנת על-ידי החוקר או המוסד האקדמי. התשלום מאפשר גישה חופשית למאמר. 

המסלול הירוק – Green Access הפקדה של חומר מחקרי בארכיב מוסדי. מאגרים אילו מנוהלים לרוב על ידי המוסד האקדמי ומאפשרים גישה חופשית למאמר, המאמר לעיתים בגירסה מוקדמת (Pre print)

המסלול ההיברידי - Hybrid Access משלב אפשרות לבחור בין מנוי לכתב העת או לחילופין תשלום מכספי המחקר למאמר הבודד, במידה ואין מנוי לכתב העת.

חשוב :

 • להיעזר במאגר DOAJ) Directory of Open Access Journals) המכיל את רשימת המו"לים וכתבי העת המורשים המאמצים את מודל הפרסום בגישה הפתוחה.  
 • להיזהר מכתבי-עת "טורפים" ("Predatory Journals") שנוטים לפרסם ללא בקרת עמיתים וללא הקפדה על האיכות המדעית. 

יתרונות

 • גישה לקהלים רחבים
 • מעלה את כמות הציטוטים
 • יכולת להשפיע על מדיניות 
 • נגישות המידע למדינות מתפתחות

חסרונות

 • דרוש מימון
 • ישנן סוגיות הקשורות לזכויות יוצרים 
 • יש לשים לב לאיכות כתב העת

 •Predatory Journals    

חשוב לבחון בכתב העת:
 • את כתובת ושם האתר של כתב העת
 • את שם המו"ל 
 • את פרטי העורכים המלאים, כולל הדוא"ל שלהם
 • האם העורך הראשי של כתב העת הוא חוקר מוכר בתחומו, היכן פרסם ומהו השיוך האקדמי שלו 
 • שמות האגודות המקצועיות מאחוריהן עומד כתב העת

מידע נוסף אודות מדיניות המו"לים בנושא פרסום גישה וזכויות יוצרים ניתן למצוא באתר  SHERPA ROMEO

                                                undefined                           

צור קשר

ספרני קשר

ניתן ליצור קשר עם ספרן/ית מומחה מצוות הספרייה

לפניות בנושאים כלליים

 טלפון 08-6461412

   yaatz@bgu.ac.il דוא"ל

וואטסאפלפנייה דרך ה-whatsaap

  פייסבוק

כתובת למשלוח דואר: ת.ד 653 באר שבע 8410501