Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

פרסום בגישה הפתוחה: כתבי עת בגישה פתוחה

הסכמים של אב"ג לפרסום בגישה פתוחה

לספריות אוניבריסטת בן-גוריון בנגב הסכמים עם מו"לים שונים לפרסום בגישה פתוחה בעלות מופחתת או ללא עלות נוספת בכלל לחוקר:

 AIP publishing (American Institute of Physics) 

 ניתן לפרסם בכתבי עת היברידיים בגישה פתוחה, ללא עלות. רשימת כתבי העת לפרסום

 Cambridge University Press​ 

במסגרת הסכם Read&Publish ניתן לפרסם כמות בלתי מוגבלת של פרסומים. 
ניתן למצוא פרטים באתר המו"ל List of OA Journals titles Publish Paper Process.
בעת הגשת המאמר, חוקר המשויך לאוניבריסטת בן-גוריון בנגב יקבל הודעה מהמו"ל שהוא רשאי לפרסם ב-OA ובהינתן הסכמתו המאמר יועבר מיידית לפרסום בגישה פתוחה. מספר המאמרים ללא עלות למחבר מוגבל.
 

The ​​​​​​Company of Biologists 

בעת הגשת המאמר, חוקר המשויך לאוניבריסטת בן-גוריון בנגב יקבל הודעה מהמו"ל שהוא רשאי לפרסם ב-OA ובהינתן הסכמתו המאמר יועבר מיידית לפרסום בגישה פתוחה. כתבי העת במסלול היברידי ו-GOLD.

De Gruyter

 ניתן לפרסם בכתבי עת היברידיים בגישה פתוחה, ללא עלות.

​​​Emerald

הנחה בגובה 10 אחוזים בעלויות APC בפרסום בכתבי עת בגישה פתוחה.

 ​​​Karger

החל מינואר 2021 חוקרי האוניברסיטה יכולים לפרסם אצל המו"ל בגישה פתוחה ללא הגבלה וללא תשלום נוסף, הן בכותרים ההיברידים והן בכותרי ה- GOLD. לאתר המו"ל לפרטים נוספים. מדריך להגשת מאמר.
 

Portland Press

 ניתן לפרסם בכתבי עת במסלול היברידי ו-GOLD בגישה פתוחה, ללא עלות.

​​​SAGE

במסגרת הסכם עם המו"ל SAGE ניתן לפרסם בכ-900 כתבי עת במסלול OA בעלות של 200 פאונד בלבד. ניתן למצוא את רשימת הכותרים בהסכם המצורף וכן באתר המו"ל Sage Choice. בעת הגשת המאמר חוקר המשויך לאוניברסיטת בן גוריון יקבל הודעה מהמו"ל שהוא רשאי לפרסם ב-OA ובהינתן הסכמתו המאמר יועבר מיידית לפרסום בגישה פתוחה. עבור פרסום במסלול GOLD OA תינתן הנחה של 20 אחוזים.

Taylor & Francis

במסגרת הסכם עם המו"ל Taylor & Francis, חוקרי אב"ג יכולים לפרסם מאמרים ב-OA  בכותרים היברידיים של המו"ל ללא עלות. כותרים במסלול GOLD (Fully Open Access ) אינם נכללים בהסכם.

 לפרטים על אודות ההסדר עם המו"ל:

Open Access Agreement for Authors in Israel (tandfonline.com)

 רשימת כתבי העת הכלולים בהסכם.

Wiley

 ניתן לפרסם בכתבי עת במסלול היברידי בגישה פתוחה, ללא עלות. על פי ההסכם, מספר המאמרים שיפורסמו ללא עלות למחברים מוגבלת. רשימת כתבי העת ההיברדיים בגישה פתוחה.

טפסים לאישור הספרייה

 אישור הספרייה לדירוג כתב-עת לצורך פרסום בגישה פתוחה

תוכנית פרסום מאמרים בגישה פתוחה 2022-23 

 ספרניות הקשר

מדעי הטבע וההנדסה – דורית ון מופס

08-6477532dvm@bgu.ac.il

מדעי החברה והניהול – חנית שמש בוטרשוילי

shemeshb@bgu.ac.il  | טל' 08-6461405

מדעי הרוח – ולריה חסקין-פלנדלר (בחופשה) נא לפנות לחנית שמש בוטרשוילי 

khaskin@bgu.ac.il  | טל' 08-6479224

מדעי הבריאות - נורית ענבר

medlib4u@bgu.ac.il | טל' 08-6479895

 

 

 

כתבי עת

פרסום בגישה הפתוחה הוא מתן גישה חופשית לתוצרי המחקר האקדמי. ישנם מספר מודלים לפרסום בגישה הפתוחה המאפשרים רמות שונות של גישה לחומרים.

המודלים העיקריים בפרסום בגישה הפתוחה הם:

מסלול הזהב – Gold Access פרסום "במסלול הזהב" כרוך בעלות כספית (Article Publication Charges (APCs הממומנת על-ידי החוקר או המוסד האקדמי. התשלום מאפשר גישה חופשית למאמר. 

המסלול הירוק – Green Access הפקדה של חומר מחקרי בארכיב מוסדי. מאגרים אילו מנוהלים לרוב על ידי המוסד האקדמי ומאפשרים גישה חופשית למאמר, המאמר לעיתים בגירסה מוקדמת (Pre print)

המסלול ההיברידי - Hybrid Access משלב אפשרות לבחור בין מנוי לכתב העת או לחילופין תשלום מכספי המחקר למאמר הבודד, במידה ואין מנוי לכתב העת.

חשוב :

 • להיעזר במאגר DOAJ) Directory of Open Access Journals) המכיל את רשימת המו"לים וכתבי העת המורשים המאמצים את מודל הפרסום בגישה הפתוחה.  

יתרונות

 • גישה לקהלים רחבים
 • מעלה את כמות הציטוטים
 • יכולת להשפיע על מדיניות 
 • נגישות המידע למדינות מתפתחות

חסרונות

 • דרוש מימון
 • ישנן סוגיות הקשורות לזכויות יוצרים 
 • יש לשים לב לאיכות כתב העת

 

    

חשוב לבחון בכתב העת:
 • את כתובת ושם האתר של כתב העת
 • את שם המו"ל 
 • את פרטי העורכים המלאים, כולל הדוא"ל שלהם
 • האם העורך הראשי של כתב העת הוא חוקר מוכר בתחומו, היכן פרסם ומהו השיוך האקדמי שלו 
 • שמות האגודות המקצועיות מאחוריהן עומד כתב העת

מידע נוסף אודות מדיניות המו"לים בנושא פרסום גישה וזכויות יוצרים ניתן למצוא באתר  SHERPA ROMEO

                                                undefined                           

צור קשר

ניתן ליצור קשר עם ספרן/ית מומחה מצוות הספרייה

לפניות בנושאים כלליים

 טלפון 08-6461412

   yaatz@bgu.ac.il דוא"ל

וואטסאפלפנייה דרך ה-whatsaap

פייסבוק   

כתובת למשלוח דואר: ת.ד 653 באר שבע 8410501