Skip to Main Content
To English site לאתר הספרייה המרכזית

תקצוב הפרסום במודל ות"ת

תקצוב הפירסום במודל ות"ת

מודל התקצוב של ות"ת כולל מדד לפרסומים ומדד להשפעה מדעית המיוחסת למאמרים אלו, כך שהאוניברסיטה מקבלת תקציב רק בגין פרסומים מדעיים בכתבי העת הנכללים במאגרי מידע אלה. יש לזכור כי מודל התקצוב של ות"ת כולל נתונים בעיכוב של שנתיים.

להלן מאגרי המידע המוכרים לתקצוב במודל ות"ת:

Web of Science Core Collection *  - המאגר כולל את האינדקסים:

בתחומי מדעי הרפואה, הטבע והטכנולוגיה -  Science Citation Index (SCI)

בתחומי מדעי החברה - Social Science Citation Index (SSCI)

בתחומי מדעי הרוח והאומנויות -  Humanities Citation Index (AHCI & Arts)

בתחום המנהל ומדעי החברה -  Emerging Sources Citation Index (ESCI)

בתחומי הפסיכולוגיה - Psyc​INFO*    

ERIC - Educational Resources Information Center

בתחום החינוך -  (Education Source (EBSCO 

מאגרי מידע ישראליים: מפתח לכתבי עת בעברית של אוניברסית חיפה - מפתח חיפה לכתבי-עת – פרסומים בעברית ובערבית בכתבי עת שפיטים (רשימת כתבי העת בקובץ pdf - הרשימה מעודכנת לינואר 2020)

הערה: עד לאוגוסט 2019 נכללו ברשימה גם המאגרים Sociological Abstracts (סוציולוגיה), Econlit (כלכלה), ABI/INFORM (מינהל), IPSA (מדעי המדינה), וכן פרסומים ממאגר​ מכון סאלד בנושאי מדעי החברה והחינוך.

הרשימה עודכנה: יולי 2020​

צור קשר

ספרני קשר

ניתן ליצור קשר עם ספרן/ית מומחה מצוות הספרייה

לפניות בנושאים כלליים

 טלפון 08-6461412

   yaatz@bgu.ac.il דוא"ל

וואטסאפלפנייה דרך ה-whatsaap

  פייסבוק

כתובת למשלוח דואר: ת.ד 653 באר שבע 8410501