Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
> לאתר הספרייה המרכזית

תקצוב הפרסום במודל ות"ת: תקצוב הפרסום במודל ות"ת

תקצוב הפירסום במודל ות"ת

מודל התקצוב של ות"ת כולל מדד לפרסומים ומדד להשפעה מדעית המיוחסת למאמרים אלו, כך שהאוניברסיטה מקבלת תקציב רק בגין פרסומים מדעיים בכתבי העת הנכללים במאגרי מידע אלה. יש לזכור כי מודל התקצוב של ות"ת כולל נתונים בעיכוב של שנתיים.

להלן מאגרי המידע המוכרים לתקצוב במודל ות"ת:

Web of Science Core Collection *  - המאגר כולל את האינדקסים:

בתחומי מדעי הרפואה, הטבע והטכנולוגיה -  Science Citation Index (SCI)

בתחומי מדעי החברה - Social Science Citation Index (SSCI)

בתחומי מדעי הרוח והאומנויות -  Humanities Citation Index (AHCI & Arts)

בתחום המנהל ומדעי החברה -  Emerging Sources Citation Index (ESCI)

בתחומי הפסיכולוגיה - Psyc​INFO*    

ERIC - Educational Resources Information Center

בתחום החינוך -  (Education Source (EBSCO 

רשימת כ"ע במאגר WOS בה ניתן לבדוק כ"ע הנכללים במודל התקצוב של ות"ת 

מאגרי מידע ישראליים: מפתח לכתבי עת בעברית של אוניברסית חיפה - מפתח חיפה לכתבי-עת – כתבי עת שפיטים בעברית ובערבית (רשימת כתבי העת בקובץ pdf - הרשימה מעודכנת לאפריל 2022)

הערה: עד לאוגוסט 2019 נכללו ברשימה גם המאגרים Sociological Abstracts (סוציולוגיה), Econlit (כלכלה), ABI/INFORM (מינהל), IPSA (מדעי המדינה), וכן פרסומים ממאגר​ מכון סאלד בנושאי מדעי החברה והחינוך.

הרשימה עודכנה: יולי 2022​

צור קשר

ספרני קשר

ניתן ליצור קשר עם ספרן/ית מומחה מצוות הספרייה

לפניות בנושאים כלליים

 טלפון 08-6461412

   yaatz@bgu.ac.il דוא"ל

וואטסאפלפנייה דרך ה-whatsaap

  פייסבוק

כתובת למשלוח דואר: ת.ד 653 באר שבע 8410501