For Hebrew Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

מדדי חוקר: דירוג חוקר

H - index

​​H-index 

H-index הוא ערך כמותי המודד את היחס של מספר הפרסומים ומספר הציטוטים מתוכם של חוקר. המדד מבוסס על רשימה של מספר פרסומי החוקר המדורגים בסדר יורד לפי ספירת הציטוטים. (Hirsh 2005)       

לדוגמא:

חוקר שיש לו 20 פרסומים עם לפחות 20 ציטוטים מדד ה- H-index שלו הוא 20

יש לקחת בחשבון

  • המדד מתייחס לתחום מחקר מסוים (לדוגמא במתמטיקה מדד H-index נמוך לעומת במדעי החיים שהמדד בתחום זה גבוה)
  • ציטוט עצמי - ככל שמספר המחברים גדול, הציטוטים העצמיים רבים ומטים את הערך מעלה
  • המדד מספק יתרון לחוקרים צעירים ולמחקרים במדינות מתפתחות

 ערכי המדד נמצאים במאגרים:

יצירת קשר

!דעתך חשובה לנו

ניתן ליצור קשר עם מידענ.ית מצוות הספרייה

לפניות בנושאים כלליים

 טלפון 08-6461412

   yaatz@bgu.ac.il דוא"ל

וואטסאפלפנייה דרך ה-whatsaap

פייסבוק   

כתובת למשלוח דואר: ת.ד 653 באר שבע 8410501