Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

תמיכה בהוראה: תמיכה בהוראה

הדרכות מרחוק

ניתן להזמין הדרכות אישיות וקבוצתיות לשימוש במשאבי הספרייה ולחיפוש במאגרי המידע השונים. ניתן לשלב הדרכות מותאמות לקורסים או סמינרים, ניתן להתייעץ עם ספרנית בחיפוש חומרים לעבודת מחקר (מתאים לכל התארים). 

ההדרכות יועברו בכיתה, בזום, או בשליחת מצגת בהתאם לנוחותכם.

לתיאום ניתן לפנות לספרנ/ית הקשר של המחלקה

שימוש הוגן וחוק זכויות יוצרים

האוניברסיטה מסייעת לסטודנטים בהנגשת חומר קריאה הנדרש להם במסגרת הלימודים והמחקר. חומר הקריאה מוגן לא פעם בזכויות יוצרים, אך בהתאם להוראות חוק זכויות יוצרים התשס"ח -2007 מותר בשימוש הוגן, לצרכ​​י לימוד ע​צמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך. החוק אינו מגדיר את הנסיבות שבהן שימוש נחשב "הוגן", ואף אינו מגדיר את היקף השימוש המותר. לכן, בעניין זה, המוסדות להשכלה גבוהה גיבשו קריטריונים אופרטיביים ליישום החוק והאוניברסיטה מאמצת את העקרונות שנקבעו בפורום  בין-אוניברסיטאי לגבי טיפול בחומרי קריאה הנדרשים לצורכי הוראה.

שימוש במשאבי הספרייה, תוך הפרת הסכמים בין האוניברסיטה והמו"לים ו/או הפרת זכויות יוצרים אחרת, יהוו עילה להעמדה לדין משמעתי ו/או לנקיטת כל האמצעים החוקיים העומדים לרשות האוניברסיטה. 

נוהל שימוש הוגן ביצירות מוגנות לצרכי הוראה ומחקר

חוק זכויות יוצרים התשס"ז 2007

למסמך המלא שימוש במשאבי הספריה תוך שמירה על זכויות יוצרים. 

 

מערכת לניהול רשימות קריאה - לגנטו

הספרייה החלה בהטמעת לגנטו (Leganto) כלי לניהול רשימות קריאה המאפשר יצירת רשימה וניהול אינטראקטיבי בתוך Moodle, בעזרת חיפוש ישיר מול קטלוג הספרייה ו/או "גרירת" חומרים שאינם בקטלוג מהמסמכים שלך, וממערכות חיפוש חיצוניות (כמו אמזון, גוגל בוקס וכד') וכו'.

השימוש בלגנטו מאפשר תהליכי עבודה ישירים עם צוות הספרנים:

  • בקשות סריקה (דיגיטיזציה) של פריטים ישירות לספרייה
  • בקשות רכש לספרי קריאת חובה שלא נמצאים באוסף הספרייה
  • בקשות להעברת פריטים למדור שמורים
  • פירוט על מצאי פיזי או קישור ישיר לטקסט מקוון
  • שמירה על זכויות יוצרים
  • מאפשר מעקב אחרי מידת השימוש של הסטודנטים בחומרי הקורס

  קישור לסרטון המחשה

רוצים להתנסות ולהתחיל להשתמש בלגנטו? לחצו על המדריך או פנו לספרנ/ית הקשר של המחלקה, אנחנו נתאם הדרכה ותוכלו להתחיל!

הוראה מרחוק

באתר היחידה לקידום איכות ההוראה תוכלו למצוא את כל המידע על פדגוגיה דיגיטלית, מודלים להוראה וטיפים ללמידה מרחוק.

היחידה עורכת סדנאות והכשרה לסגל האקדמי בתחומי ההוראה וההוראה מרחוק.

לעיון תיאורטי ניתן להיעזר ב-Encyclopedia of distance learning