Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

אתר ראשי: השאלה בין ספרייתית

השאלה בין ספרייתית לסגל ולסטודנטים של אב"ג

 

 בטופס ההזמנה יש לסמן "אני מתחייב/ת לשלם עבור ההזמנה שסופקה", בפועל השירות ניתן בחינם 

 

השאלה בין ספרייתית לספריות

למוסדות המעוניינים להזמין פריטים מהספרייה הרפואית, ניתן לשלוח את ההזמנות באמצעות דוא"ל 

הספרייה הרפואית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  (BGUM)

 
טלפון: 08-6479890
דוא"ל: ill-bgum@post.bgu.ac.il

להלן התעריפים לפי סוג המוסד :

  בתי חולים  /אוניברסיטאות מכללות ומלכ"ר מכללות פרטיות
מאמר עד 50 ע'    25 ₪ 25 ₪   25 ₪  
מאמר סרוק מעל 50 ע'   50     50   50 ₪  
מאמר אלקטרוני מעל 50 ע'  

בתי חולים - ללא עלות עד 30.9.21

אוניברסיטאות - ללא עלות

25 ₪   25 ₪  
השאלת ספר  25 ₪   25 ₪    
  •  התמחור מחושב לפי עמוד ביבליוגרפי. 
  • אינם ניתנים להשאלה:

ספרי יעץ/ספרי לימוד-Textbooks/תיזות/עבודות גמר/דוקטורטים 
(סריקה עד 20% מהטקסט ללא פרקים מתודולוגיים/דיונים/ניתוח/שאלונים)
כתבי עת/מילונים/לקסיקונים/אנציקלופדיות/ספרי רפואה היסטוריים (ישנים)

  • הזמנה שהספרייה החלה את הטיפול בה, תחוייב בתשלום
  • הספרייה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל שיקול דעת לגבי כל בקשה בהתאם לכללי זכויות היוצרים, יכולת וככל שאין מגבלה

מיזם השאלה בין ספרייתית

 מיזם השאלה בין ספרייתית בחינם  

במסגרתו של מיזם זה חברי הסגל והסטודנטים יכולים להזמין פריטי מידע מהארץ ומחו"ל - בחינם!

 

למעט*:
הזמנה מחו"ל: עד 20 ספרים בסמסטר, בתנאי שהזמנה בודדת לא תעלה על 200 ש"ח
הזמנה מהספרייה הלאומית: כל הזמנה בודדת שעלותה לא תעלה על 200 ש"ח
* (במקרים אלו, המזמין יעודכן במחיר השירות טרם ביצוע ההזמנה)

 
 

מתחילת שנת הלימודים תשפ"א שירותי השב"ס מכל האוניברסיטאות בישראל

יינתנו ללא תשלום

 

השאלה בין ספרייתית - מידע כללי

אוסף הספרייה הרפואית מהווה מענה מקיף לתוכניות הלימוד והמחקר של אוניברסיטת בן גוריון. יחד עם זאת, שום אוסף אינו מכיל את "הכל", לכן, כמו במוסדות אחרים, מוצע שירות השאלה בין-ספרייתית.

בזכות הסכמי השאלה שיש לאוניברסיטה עם ספריות בארץ ובחו"ל, מתאפשרת הזמנתם של חומרים אלקטרוניים מגוונים בנוסף לסריקות והשאלה של חומרים פיזיים.

השירות נעשה תוך שמירה על כללי זכויות היוצרים.

 

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.