Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

כלי מחקר: מחקר מעבדה

כלי מידע לסיוע במחקר בשטח במעבדה או במחקר קליני

פרוטוקולים לניסויים במעבדה

ספרים

הנחיות

מומלצים

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.