Skip to Main Content

כלי מחקר: מענקי מחקר

כלי מידע לסיוע במחקר בשטח במעבדה או במחקר קליני

Research Grants-חיפוש מענקי מחקר

:כדאי לקרוא

Bourne PE, Chalupa LM (2006) Ten Simple Rules for Getting Grants. PLoS Comput Biol 2(2): e12. doi:10.1371/journal.pcbi.0020012

בקשה למימון-גראנט

כתיבת גראנט היא אולי המשימה הקשה ביותר המוטלת על חוקר, הדורשת השקעה רבה של זמן ומשאבים, החל מתכנון מפורט של המחקר, דרך השגת מכתבי המלצה שיענו על דרישות הקרן, וכלה בכתיבת הבקשה בסטנדרט מקצועי גבוה מאוד. 

 

 

 

 

לקלינאים רבים או לחוקרים צעירים, שאינם עוסקים במחקר כמקצוע ראשי או שאינם מנוסים מספיק בתחום זה, משימה זו אינה פשוטה והם נדרשים לייעוץ או עזרה מקצועית בתהליך זה. 
:להלן כמה אתרים שיעזרו לכם במשימה זו

ספרים

Grant Acronym in Pubmed

NIH Tips for Applicants

NIH-הטיפים מיועדים לפונים ל

אבל מועילים לכותבי גרנטים בכלל

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.