Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

כלי מחקר: ניסויים קליניים

כלי מידע לסיוע במחקר בשטח במעבדה או במחקר קליני

ועדת הלסינקי ואתיקה בניסויים

מחקר קליני

הרצאות

סדרת הרצאות מדעיות מוקלטות ע'י מומחים ומלוות במצגות

ספרים

Contemporary Clinical Trials -RSS

Loading ...

חיפוש ניסויים קליניים

PubMed:

  1. type: Clinical Trial[PT] AND search term/keyword
  2. go to: Limits > type of article: Clinical Trial (or Clinical Trial Phase I, etc...)
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.