Skip to main content

אתר ראשי: אוספים מיוחדים

אתר הבית של הספרייה הרפואית

אוספים מיוחדים

:בנוסף לאוסף הספרים הכללי, קיימים בספרייה מספר אוספים ייחודים העומדים במדפים נפרדים

Bioethics

אוסף ביואתיקה

מוקדש לספרים בתחום משולב של אתיקה וביולוגיה, הספרים בו עוסקים בהיבטים האתיים של הביולוגיה והרפואה. 
נמצא באולם השקט. 
לרשימת הספרים בקטלוג
 
history

אוסף היסטוריה 

מוקדש לספרים היסטוריים ברפואה ולספרים העוסקים בנושא היסטוריה של הרפואה. 
נמצא באולם השקט. 
לרשימת הספרים בקטלוג
 
physio

אוסף פיזיותרפיה

כדי להקל על הסטודטים של המחלקה ריכזנו את הספרים בתחום במקום אחד. הספרים עוסקים במגוון נושאים כגון שיקום, רפואת ספורט, הידרותרפיה ועוד (לא כולל מדעי היסוד).  
נמצא באולם הכניסה. 
לרשימת הספרים בקטלוג
 
IHM

אוסף רפואה בינלאומית


מוקדש לספרים אשר עניינם בבריאות ורפואה בינלאומית / גלובלית. 
נמצא באולם השקט.
לרשימת הספרים בקטלוג
 
dic

אוסף המילונים

באוסף מילונים רפואיים תחומיים ורב-תחומיים וכן מילוני שפות. 
נמצא באולם הכניסה.
לרשימת הספרים בקטלוג
 
doctors

אוסף ספרות יפה

ספרות כללית בתחומים הנושקים לרפואה וספרות מדע בדיוני. הספרים באוסף ניתנים להשאלה.
נמצא באולם השקט.
לרשימת הספרים בקטלוג
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.