Skip to Main Content

אתר ראשי: הדרכה

אתר הבית של הספרייה הרפואית

הדרכה פרטנית

הזמנת הדרכה פרטנית

ניתן לקבל הדרכה פרטנית 

ועזרה בחיפושי מידע

שאלון בקשה להדרכה וחיפושי מידע   (מקוון)

 שאלון בקשה להדרכה וחיפושי מידע  (קובץ להורדה)

אודות הספרייה הרפואית

 אודות הספרייה

 ניתן לצפות בסרטונים המפרטים  בקצרה את השירותים השונים של הספרייהצור קשר

 

             :למידע ובקשות ניתן ליצור קשר

          טלפון-08-6479920   

      medlib4u@bgu.ac.il

         WhatsApp- 050-2137122

                           

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.