Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

גישה מרחוק: גישה דרך גוגל סקולר

Google Scholar

גישה למשאבי הספרייה דרך Google Scholar

 בדף הבית של Google Scholar יש לפתוח את התפריט בפינה העליונה ולבחור Settings (הגדרות)

           לב​​​חור Library links (קישורי ספרייה)

להקליד וללחוץ על כפתור החיפוש Ben Gurion

           לסמן את כל האפשרויות ולשמור

                  רכאשר המאמר זמין בטקסט מלא יופיע קישור לצד רשומת המאמ​   

            יש להזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמה​​​

יצירת קשר

!דעתך חשובה לנו

ניתן ליצור קשר עם מידענ.ית מצוות הספרייה

לפניות בנושאים כלליים

 טלפון 08-6461412

   yaatz@bgu.ac.il דוא"ל

וואטסאפלפנייה דרך ה-whatsaap

פייסבוק   

כתובת למשלוח דואר: ת.ד 653 באר שבע 8410501