For English Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

לקראת פרסום: תקצוב הפרסום במודל ות"ת

כל המדריכים בנושא פרסום וכתיבה

תקצוב הפירסום במודל ות"ת

מודל התקצוב של ות"ת כולל מדד לפרסומים ומדד להשפעה מדעית המיוחסת למאמרים אלו, כך שהאוניברסיטה מקבלת תקציב רק בגין פרסומים מדעיים בכתבי העת הנכללים במאגרי מידע אלה. יש לזכור כי מודל התקצוב של ות"ת כולל נתונים בעיכוב של שנתיים.

להלן מאגרי המידע המוכרים לתקצוב במודל ות"ת:

Web of Science Core Collection *  - המאגר כולל את האינדקסים:

בתחומי מדעי הרפואה, הטבע והטכנולוגיה -  Science Citation Index Expanded (SCIE)

בתחומי מדעי החברה - Social Science Citation Index (SSCI)

בתחומי מדעי הרוח והאומנויות -  Arts & Humanities Citation Index (AHCI)

בתחום המנהל ומדעי החברה -  Emerging Sources Citation Index (ESCI)

בתחום החינוך -  (Education Source (EBSCO 

בתחום המשפטים - HeinOnline

מפתח לכתבי עת בעברית של אוניברסיטת חיפה - מפתח חיפה לכתבי-עת –

רשימת כתבי העת המוכרים לצורך תקצוב ע"י ות"ת - רשימת כתבי העת (מעודכנת לאוקטובר 2023)

 

הערה:
עד לאוגוסט 2019 נכללו ברשימה גם המאגרים Sociological Abstracts (סוציולוגיה), Econlit (כלכלה), ABI/INFORM (מינהל), IPSA (מדעי המדינה), וכן פרסומים ממאגר​ מכון סאלד בנושאי מדעי החברה והחינוך.
בדצמבר 2022 נוסף לרשימה HeinOnline והוסרו מהרשימה PsycInfo  ו-ERIC

המידע עודכן: דצמבר 2022​

יצירת קשר

!דעתך חשובה לנו

ניתן ליצור קשר עם מידענ.ית מצוות הספרייה

לפניות בנושאים כלליים

 טלפון 08-6461412

   yaatz@bgu.ac.il דוא"ל

וואטסאפלפנייה דרך ה-whatsaap

פייסבוק   

כתובת למשלוח דואר: ת.ד 653 באר שבע 8410501