For English Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

שאלונים וכלי מחקר: חזרה לדף בחירת מדריך

אנו ממליצים לפתוח את המדריכים מהדפדפן במחשב. הגישה במכשירים הניידים מוגבלת.

סרטוני הדרכה

סרטוני הדרכה לשימוש בשירותים ובכלי הספרייה

מדריכים כלליים 

מדריכים בנושא שירותים כלליים של הספרייה

מדריכי מחקר

מידע ומדריכים הכוללים את השירותים העומדים לרשות החוקרים והחוקרות

מדריכים לפי נושאים

מדריכים המסודרים לפי תחומי הלימודים ומותאמים למחלקות השונות על ידי צוות מומחה