For English Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

שאלונים וכלי מחקר: שאלונים מתוך הקטלוג המאוחד לישראל-ULI

הקטלוג המאוחד של ישראל - ULI

ULI - הקטלוג המאוחד של הספריות האקדמיות בישראל כולל בתוכו את כל סוגי הפרסומים ביניהם גם עבודות תיזה ודוקטורט שנכתבו באחת האוניברסיטאות או המכללות בארץ.

בקטלוג זה ניתן לחפש שאלונים בהם נעשה שימוש בעבודות מחקר אלה לפי נושא, שם השאלון/ הכלי, מחבר או נושא עבודת המחקר.

גישה לקטלוג המאוחד היא באמצעות סרגל הכלים העליון של .

ULI - חיפוש שאלונים וכלי מחקר קטלוג המאוחד

באמצעות "חיפוש מתקדם" ב-ULI ניתן לערוך חיפוש של שאלונים וכלי מחקר מתוך עבודות תיזה ודוקטורט שנכתבו בכל המוסדות האקדמיים בארץ.

ניתן לבצע חיפוש לפי מילת מפתח, נושא, שם השאלון/הכלי, מחבר ולהגביל בסוג החומר ל"שאלונים".

באמצעות הקטלוג המאוחד-ULI ניתן גם לחפש עבודה אקדמית (לפי הכותר או המחבר) בה השתמשו בשאלון או בכלי המחקר, ואת פרטיה מצאנו במאגרי מכון סאלד.

צור קשר

!דעתך חשובה לנו

ניתן ליצור קשר עם מידענ.ית מצוות הספרייה

לפניות בנושאים כלליים

 טלפון 08-6461412

   yaatz@bgu.ac.il דוא"ל

וואטסאפלפנייה דרך ה-whatsaap

פייסבוק   

כתובת למשלוח דואר: ת.ד 653 באר שבע 8410501