For English Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

שאלונים וכלי מחקר: מכון סאלד

מאגר המידע של מכון סאלד

מאגר המידע של מכון סאלד כולל שני מאגרי מידע:

  • מאגר פרסומים במדעי החברה והחינוך: הכולל מידע ביבליוגרפי ותקצירים של פרסומים ומחקרים העוסקים בחינוך ובמדעי החברה, שנכתבו בידי חוקרים ישראלים ופורסמו בארץ ובחו"ל.
  • מאגר כלי מחקר: הכולל מידע על כלי מחקר ששימשו מחקרים שנכתבו בארץ בתחומי החינוך ומדעי החברה.

במאגר כלי מחקר של מכון סאלד ניתן לחפש מידע ביבליוגרפי על שאלונים או מבחנים בשפה העברית או מתורגמים לעברית אשר התפרסמו במחקרים של חוקרים ישראליים בלבד

בתחומי מדעי החברה וחינוך בארץ ובחו"ל.

חיפוש שאלונים וכלי מחקר במכון סאלד

 חיפוש שאלונים/כלי מחקר יש לבצע במאגר "כלי מחקר" של מכון סאלד:

 

  • ניתן לחפש לפי מילת חיפוש או שם הכלי (בעברית או באנגלית) ושם מחבר הכלי (הגרסה המתורגמת לעברית או שמות המחברים של הכלי המקורי) .
  • ניתן גם למצוא מידע על תוקף ומהימנות של השאלון.

 

מידע על תוצאות החיפוש של מכון סאלד

ברשומה של כל תוצאה המתקבלת לצד המידע הביבליוגרפי ניתן למצוא את תיאור הכלי ובו מידע המפורט על שם השאלון/כלי המחקר בעברית ובאנגלית, שם מחבר של הכלי המקורי וגם שם המחבר של הגרסה בעברית, קיצור שם הכלי המקורי, מידע על תוקף ומהימנות , מטרותיו של הכלי, שיטת איסוף נתונים, אוכלוסיית היעד שהכלי בודק, הפניה לכלים דומים ועוד.

בשדה של "פרסומים מקושרים" ניתן למצוא מידע על עבודת המחקר (מאחד המוסדות האקדמיים בארץ) שבה נעשה שימוש בכלי.

בחלק מהמקרים תהיה גישה ישירה לטקסט המלא של השאלון או כלי המחקר. שאלונים שאינם נגישים בטקסט המלא ואינם חלק מאוסף של עבודות המחקר בספריית ארן, ניתן להזמין בהשאלה בין ספרייתית.

צור קשר

!דעתך חשובה לנו

ניתן ליצור קשר עם מידענ.ית מצוות הספרייה

לפניות בנושאים כלליים

 טלפון 08-6461412

   yaatz@bgu.ac.il דוא"ל

וואטסאפלפנייה דרך ה-whatsaap

פייסבוק   

כתובת למשלוח דואר: ת.ד 653 באר שבע 8410501