For English Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

שאלונים וכלי מחקר: PsycTests

PsycTests מאגר המידע

מאגר המידע PsycTests הוא מאגר השאלונים וכלי אבחון של  - APA -American Psychological Association .

במאגר ניתן למצוא שאלונים וכלי אבחון בפסיכולוגיה, פסיכיאטריה ובתחומי מחקר נוספים, שנבנו על ידי חוקרים מכל העולם.

גישה למאגר PsycTests היא באמצעות רשימת מאגרי המידע בסרגל הכלים העליון של .

 

PsycTestsחיפוש שאלונים וכלי מחקר ב

מאגר המידע PsycTests מאפשר דפדוף או חיפוש בכלי המחקר לפי שם הכלי, מחבר, סוג כלי המחקר (כגון: שאלון, ראיון, סקר, מבחן פסיכולוגי) ועוד.

 

PsycTests מידע על תוצאות החיפוש ב

ברשומה של כל תוצאה המתקבלת ניתן למצוא מידע מפורט על הכלי כגון: קיצור שם הכלי, מבנה, מטרה, הרשאות לשימוש בכלי, קישור אל המקור הביבליוגרפי בו מוזכר השימוש שנעשה בשאלון ועוד. המאגר מאפשר גם גישה לגרסאות השונות של הכלי. 

בחלק מהמקרים תהיה גישה ישירה לטקסט המלא של השאלון או כלי המחקר. שאלונים שאינם נגישים בטקסט המלא ואינם חלק מאוסף של עבודות המחקר בספריית ארן, ניתן להזמין בהשאלה בין ספרייתית

צור קשר

!דעתך חשובה לנו

ניתן ליצור קשר עם מידענ.ית מצוות הספרייה

לפניות בנושאים כלליים

 טלפון 08-6461412

   yaatz@bgu.ac.il דוא"ל

וואטסאפלפנייה דרך ה-whatsaap

פייסבוק   

כתובת למשלוח דואר: ת.ד 653 באר שבע 8410501