For English Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

שאלונים וכלי מחקר: שאלונים וכלי מחקר במאגרי מידע

שאלונים וכלי מחקר במאגרי מידע

חיפוש שאלונים וכלי מחקר ניתן לערוך במאגרים ייעודיים לכך (בעברית או באנגלית).

רשימה של מאגרים אלו נמצאת תחת "שאלונים וכלי מחקר" ברשימת מאגרי המידע בקטלוג הספרייה:

1. יש להיכנס לסרגל העליון בקטלוג הספרייה ללשונית "חיפוש מאגרי מידע".

לקבלת רשימת מאגרי מידע רלונטיים ב"מאגרי מידע לפי קטגוריה", המוצגת בתפריט משמאל, יש לבחור ב"שאלונים וכלי מחקר."

לקבלת הסבר מפורט על חיפוש שאלונים במאגר המידע של מכון סאלד ובPsycTests בחרו בלשונית המתאימה.

צור קשר

!דעתך חשובה לנו

ניתן ליצור קשר עם מידענ.ית מצוות הספרייה

לפניות בנושאים כלליים

 טלפון 08-6461412

   yaatz@bgu.ac.il דוא"ל

וואטסאפלפנייה דרך ה-whatsaap

פייסבוק   

כתובת למשלוח דואר: ת.ד 653 באר שבע 8410501