Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

אתר ראשי: רכישת ספרותֹ

אתר הבית של הספרייה הרפואית

ספר קורס

ספר קורס להערכה למרצים
(Instructor / inspection copy)

הוצאות ספרים רבות מאפשרות למרצים להזמין עותק של טקסטבוק בחינם לצורך הערכה בעת בניית קורס. 
לפניכם קישורים לטפסים והנחיות בנושא של מספר הוצאות ספרים מובילות: 

רכישת ספרים מתקציב מחקר

החל מתחילת שנה"ל תשפ"א, 18.10.2020:  

רכישת ספרים מתקציב מחקר יעשה מעתה ברכישה עצמאית מתקציב המחקר ולא דרך הספרייה. 

להלן התהליך:

1. רכישת ספר עצמאית על ידי חבר הסגל.  

2. קבלת החזר כספי באמצעות הגשת בקשה להוראת תשלום בצירוף חשבונית מקור ואישור תשלום (כמקובל ברכישת ציוד מתכלה). 

3. אין צורך ברישום הספר בקטלוג הספרייה, לא תתבצע השאלה ולא תהיה חובה להחזירו. 

4. הספר יישאר ברשות החוקר. 

5. הסכום המרבי לרכישת ספר בודד – עד 300 דולר (כולל מע"מ).

ספרים שעלותם למעלה מ-300 דולר יירכשו בתהליך הישן, באמצעות הספרייה (יוזמנו במחלקת הרכש בספרייה, יירשמו ויושאלו לטווח ארוך). 

לשאלות בנושא רכישת ספרים מתקציב יש לפנות במייל:אילנית בונה

הסבר על תהליך ההחזר הכספי –  

רכישת ספרות מקצועית על חשבון סעיף תקציבי כלשהו 

רכישת ספרות מקצועית על חשבון קרן קשרי מדע

בקשה לרכישה בתקציב

:בנוסף למילוי הפרטים של הספר יש למלא את הפרטים הבאים

בקשה ע"ח תקציב האוניברסיטה

 1. אנא מלאו במקום המתאים את מספר סעיף התקציבי (אין לתת תקציבי 8 המסתיימים ב-01: 8xxxxxx01)
 2. החתימו את מורשה החתימה על התקציב
 3. העבירו את הטופס החתום לספרנית הרכישה

בקשה ע"ח קרן המחלקה בבית החולים

 1. אנא מלאו במקום המתאים את מספר סעיף התקציבי
 2. העבירו לאישור וחתימה על גבי טופס הבקשה
  לרונית רוט במדור קרנות, אגף הכספים, ביה"ח
 3. העבירו את הטופס החתום לספרנית הרכישה

בקשה ע"ח תקציב בית-החולים

 1. אנא העבירו לאישור וחתימה על גבי טופס הבקשה
  • למנהל החטיבה
  • לס.מנהל בית-החולים
 2. העבירו את הטופס החתום לספרנית הרכישה

בקשה להחזר התשלום בגין ספר שנרכש באופן עצמאי

 1. נא להביא את הספר / הפריט למחלקת רכישה לצורך רישום בקטלוג וקבלת מס' מלאי.
 2. נא להביא את החשבון ששולם לצורך החתמה. 
 3. נא להעביר את החשבון החתום לגב' שוש מזוז על מנת לקבל את ההחזר הכספי.
 4. לתשומת לבכם, התהליך אורך מס' ימים.

לתשומת לבכם

, לא ניתן להגיש בקשות לרכישת ספרות ללא כרטיס קורא פעיל. חברי סגל שלא השאילו ספרים מהספרייה בשנה האחרונה, מתבקשים לפתוח כרטיס קורא באמצעות מילוי טופס מתאים והעברתו לדלפק ההשאלה בספרייה

טפסים

נא מלאו את הפרטים הבאים בכל הטפסים שלפניכם ניתן למלא במחשב ולהדפיס
 • פרטים אישיים
 • פרטים ביבליוגרפיים של הפרסום
 • הערכת מחיר

העבירו בדואר פנימי או בפקס מס' 08-6239822 או בקובץ PDF לספרנית האחראית

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.