Skip to main content

אתר ראשי: רכישת ספרותֹ

אתר הבית של הספרייה הרפואית

המלצה על ספרים לאוסף הספרייה

עזרו לנו לפתח את אוסף הספרים בספרייה. ניתן לערוך חיפושים נושאיים ב:

Google Book Search
לדוגמא: חיפוש ספרים בנושא פרזיטולוגיה בין השנים 2007-2013 
WorldCat
לדוגמא: חיפוש ספרים בנושא אפידמיולוגיה בין השנים 2007-2013    
 1. אנא מלאו את הטופס המתאים
 2. חתמו וצרפו אישורים כנדרש
 3. העבירו לספרנית הרכישה

 

ספר קורס

ספר קורס להערכה למרצים
(Instructor / inspection copy)

הוצאות ספרים רבות מאפשרות למרצים להזמין עותק של טקסטבוק בחינם לצורך הערכה בעת בניית קורס. 
לפניכם קישורים לטפסים והנחיות בנושא של מספר הוצאות ספרים מובילות: 

בקשה לרכישה בתקציב

:בנוסף למילוי הפרטים של הספר יש למלא את הפרטים הבאים

בקשה ע"ח תקציב האוניברסיטה

 1. אנא מלאו במקום המתאים את מספר סעיף התקציבי (אין לתת תקציבי 8 המסתיימים ב-01: 8xxxxxx01)
 2. החתימו את מורשה החתימה על התקציב
 3. העבירו את הטופס החתום לספרנית הרכישה

בקשה ע"ח קרן המחלקה בבית החולים

 1. אנא מלאו במקום המתאים את מספר סעיף התקציבי
 2. העבירו לאישור וחתימה על גבי טופס הבקשה
  לאביגיל הבא במדור קרנות, אגף הכספים, ביה"ח
 3. העבירו את הטופס החתום לספרנית הרכישה

בקשה ע"ח תקציב בית-החולים

 1. אנא העבירו לאישור וחתימה על גבי טופס הבקשה
  • למנהל החטיבה
  • לס.מנהל בית-החולים
 2. העבירו את הטופס החתום לספרנית הרכישה

בקשה להחזר התשלום בגין ספר שנרכש באופן עצמאי

 1. נא להביא את הספר / הפריט למחלקת רכישה לצורך רישום בקטלוג וקבלת מס' מלאי.
 2. נא להביא את החשבון ששולם לצורך החתמה. 
 3. נא להעביר את החשבון החתום לגב' שוש מזוז על מנת לקבל את ההחזר הכספי.
 4. לתשומת לבכם, התהליך אורך מס' ימים.

לתשומת לבכם

, לא ניתן להגיש בקשות לרכישת ספרות ללא כרטיס קורא פעיל. חברי סגל שלא השאילו ספרים מהספרייה בשנה האחרונה, מתבקשים לפתוח כרטיס קורא באמצעות מילוי טופס מתאים והעברתו לדלפק ההשאלה בספרייה

טפסים

נא מלאו את הפרטים הבאים בכל הטפסים שלפניכם ניתן למלא במחשב ולהדפיס
 • פרטים אישיים
 • פרטים ביבליוגרפיים של הפרסום
 • הערכת מחיר

העבירו בדואר פנימי או בפקס מס' 08-6239822 או בקובץ PDF לספרנית האחראית

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.