Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

אתר ראשי: כתבי עת ומאגרי מידע

אתר הבית של הספרייה הרפואית

כתבי עת לתקופת ניסיון

נשמח לקבל משוב על המאגרים לניסיון, כדי להחליט אם לרכוש, אנא כתבו לאחראית כתבי-עת ומאגרי מידע, עם שם המאגר בנושא

בעיות גישה

 בבעיות הקשורות לגישה למאגרי-מידע או כתבי-עת אלקטרונים אנא בידקו:

 1. האם הבעיה מופיעה בטבלת הבעיות הידועות לספרייה ונמצאות בטיפול?
 2. האם יש לספרייה מנוי לכותר?

       >>> חפשו ברשימת המשאבים האלקטרונים  באתר BGUsearch

     מי הספק ומה הכתובת (לא תמיד האתר הרשמי של כ"ע הוא המנוי שלנו)?

 3. האם הבעיה חלה ביום ראשון בבוקר?

      >>> אם כן, נסו מאוחר יותר בשל עבודות אחזקת שרתים בארה"ב.

 4. לקבלת סיוע

              >>> פנו לדלפק ההדרכה בטלפון 08-6479897.

              >>>בבעיה חוזרת ונשנית ניתן לפנות לאילנית בונה בדוא"ל.

 

המלצה על כתבי עת לאוסף הספרייה

לספריה הרפואית מוגדר אוסף גרעין של כתבי עת ומאגרי מידע. עדכון רשימת הגרעין נערך אחת לשנה, באישור ועדת הספרייה. כתבי העת נבחרים ע"פ הצרכים, האיכות, המחיר ומידת השמוש ההיסטורי.

בחודש מאי כל שנה מוציאה הספריה קול קורא להמלצות. המלצות ובקשות לרכישת כתבי-עת ומאגרי מידע לשנה הקלדנרית הבאה יש להעביר עד ל- 31.5.

 1. אנא בדקו ברשימת כתבי העת אם כתב העת נמצא באוסף
 2. מלאו את טופס ההמלצה
 3. חתמו וצרפו אישורים כנדרש
 4. העבירו לספרנית כתבי העת ומאגרי המידע
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.