Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

אתר ראשי: שירותי הספרייה

ספרים חדשים

צור קשר

 

             :למידע ובקשות ניתן ליצור קשר

          טלפון-08-6479920   

      medlib4u@bgu.ac.il

         WhatsApp- 050-2137122

                           

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.