Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

הספר האלקטרוני הוא לא רק ספר: מאמרים נוספים

המדריך להתמצאות בספרים אלקטרוניים ומקוונים

ScienceDirect Ebooks

מאמרים ופרקים נוספים

לפניכם דוגמאות ממאגרי ספרים אלקטרונים שונים, המאפשרים גישה למאמרים ולפרקים נוספים בספר ובמאגר כולו 
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.