Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

הספר האלקטרוני הוא לא רק ספר: ניהול ציטוטים

המדריך להתמצאות בספרים אלקטרוניים ומקוונים

ScienceDirect Ebooks

EBSCO Ebooks

ניהול ציטוטים

לפניכם דוגמאות ממאגרי ספרים אלקטרונים שונים, המאפשרים יצאו לתוכנות לניהול ציטוטים שונות ישירות מתוך פרקי הספר האלקטרוני.
 
 
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.