Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

הספר האלקטרוני הוא לא רק ספר: פרקים

המדריך להתמצאות בספרים אלקטרוניים ומקוונים

ScienceDirect Ebooks

Proquest Ebook Central

פרקים של הספר

לפניכם דוגמאות ממאגרי ספרים אלקטרונים שונים, המאפשרים גישה והורדה של פרקי הספרים 
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.