Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

הספר האלקטרוני הוא לא רק ספר: חיפוש בטקסט

המדריך להתמצאות בספרים אלקטרוניים ומקוונים

ScienceDirect Ebooks

LWW Ebooks

חיפוש בטקסט מלא של הספר

לפניכם דוגמאות ממאגרי ספרים אלקטרונים שונים, המאפשרים חיפוש בטקסט מלא של הספרים בעזרת תיבת חיפוש
ניתן לחפש בספר אחד, בכל הספרים יחד או בכל המאגר.
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.