Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

הספר האלקטרוני הוא לא רק ספר: תמונות וגרפים

המדריך להתמצאות בספרים אלקטרוניים ומקוונים

ScienceDirect Ebooks-תמונות למצגות

PPT-כפי שזה מתקבל ב

ScienceDirect Ebooks - גרפים למצגות

תמונות וגרפים

לפניכם דוגמאות ממאגרי ספרים אלקטרונים שונים, המאפשרים גישה לתמונות, טבלאות ותרשימים של הספרים. ניתן להוריד את התמונות בפורמט מלא, להשתמש במצגות וכו'.
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.