Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

הספר האלקטרוני הוא לא רק ספר: טקסט מלא של ציטוטים

המדריך להתמצאות בספרים אלקטרוניים ומקוונים

ScienceDirect Ebooks

APA Ebooks

טקסט מלא של ציטוטים

    לפניכם דוגמאות ממאגרי ספרים אלקטרונים שונים, המאפשרים גישה לציטוטים של הספרים ופרקים מתוך ספרים.
ניתן לראות את המאמרים המצוטטים בפרק וגם את המאמרים שמצטטים את הפרק.
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.