Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

אתר ראשי: אוספים מיוחדים

אוספים מיוחדים

:בנוסף לאוסף הספרים הכללי, קיימים בספרייה מספר אוספים ייחודים העומדים במדפים נפרדים

Bioethics

אוסף ביואתיקה

מוקדש לספרים בתחום משולב של אתיקה וביולוגיה, הספרים בו עוסקים בהיבטים האתיים של הביולוגיה והרפואה. 
נמצא באולם השקט. 

 
history

אוסף היסטוריה 

מוקדש לספרים היסטוריים ברפואה ולספרים העוסקים בנושא היסטוריה של הרפואה. 
נמצא באולם השקט. 

 
physio

אוסף פיזיותרפיה

כדי להקל על הסטודטים של המחלקה ריכזנו את הספרים בתחום במקום אחד. הספרים עוסקים במגוון נושאים כגון שיקום, רפואת ספורט, הידרותרפיה ועוד (לא כולל מדעי היסוד).  
נמצא באולם הכניסה. 

 
IHM

אוסף רפואה בינלאומית


מוקדש לספרים אשר עניינם בבריאות ורפואה בינלאומית / גלובלית. 
נמצא באולם השקט.

 
dic

אוסף המילונים

באוסף מילונים רפואיים תחומיים ורב-תחומיים וכן מילוני שפות. 
נמצא באולם הכניסה.

 
doctors

אוסף ספרות יפה

ספרות כללית בתחומים הנושקים לרפואה וספרות מדע בדיוני. הספרים באוסף ניתנים להשאלה.
נמצא באולם השקט.
 
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.