Skip to Main Content

אתר ראשי: צור קשר

אתר הבית של הספרייה הרפואית

רכישת ספרות מקצועית וכתבי עת

המלצה/בקשה לרכישת ספרות מקצועית 

מתקציב אוניברסיטה/ביה"ח

או רכישת ספרות מקצועית לפיתוח האוסף

שעות פעילות: 8:30-16:00

 

אחראית רכישה:

גב' 

 

medlib4u@bgu.ac.il

08-6479895

הדרכה

עזרה בחיפושי מידע ובבעיות גישה לכ"ע ומאגרי מידע

שעות פעילות בסמסטר: 10:00-14:00
מס' טלפון: 08-6479897
לעזרה בחיפושי מידע ובבעיות גישה: medlib4u@bgu.ac.il 
בכל שאלה:

השאלה

בירורים לגבי השאלה וכרטיס קורא

שעות פעילות: 8:30-16:00
מס' טלפון: 08-6479920

 

אחראית ההשאלה:

גב' נעמה קרפלוס נבו

 

nevo@bgu.ac.il 

08-6479896

אספקת מאמרים והשאלה בינספרייתית

טלפון: 08-6479891 - נעמה קרפלוס נבו
פקס:    08-6239822
דוא"ל: ill-bgum@post.bgu.ac.il
מידע נוסף: לספריות
לסגל וסטודנטים
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.