Skip to main content

אתר ראשי: השאלה בין ספרייתית

אתר הבית של הספרייה הרפואית

השאלה בין ספרייתית לסגל ולסטודנטים של אב"ג

 

* בטופס ההזמנה יש לסמן "אני מתחייב/ת לשלם עבור ההזמנה שסופקה", בפועל עד אוקטובר 2020 השירות ניתן בחינם במסגרת הפיילוט
 
  • עלות השירות לחברי הסגל והסטודנטים: 
הזמנת מאמר עד 50 עמודים מספריות בארץ 25 ש"ח
הזמנת מאמר מ 51 עמודים ומעלה מספריות בארץ 46 ש"ח
השאלת ספר מספריות בארץ 20 ש"ח

 

*להזמנת מאמר או ספר מהספרייה הלאומית קיים תעריף שונה את המחירון ניתן לראות כאן

אופן התשלום

חברי סגל:

  • בכרטיס האשראי -  התשלום יתבצע דרך אתר התשלומים האוניברסיטאי 
  • על חשבון תקציב -  יש לרשום על טופס ההזמנה מספר תקציב וחתימה של בעל התקציב

סטודנטים

השאלה בין ספרייתית לספריות

למוסדות המעוניינים להזמין פריטים מהספרייה הרפואית, ניתן לשלוח את ההזמנות באמצעות דוא"ל 

הספרייה הרפואית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  (BGUM)

 
טלפון: 08-6479894
דוא"ל: ill-bgum@post.bgu.ac.il

להלן התעריפים לפי סוג המוסד :

  בתי חולים  /אוניברסיטאות מכללות ומלכ"ר מכללות פרטיות
מאמר עד 50 ע'    25 ₪ 25 ₪   25 ₪  
מאמר מעל 50 ע'   50     50   50 ₪  
השאלת ספר  25 ₪   25 ₪   -
  •  התמחור מחושב לפי עמוד ביבליוגרפי. 
  • אינם ניתנים להשאלה:

ספרי יעץ/ספרי לימוד-Textbooks/תיזות/עבודות גמר/דוקטורטים 
(סריקה עד 20% מהטקסט ללא פרקים מתודולוגיים/דיונים/ניתוח/שאלונים)
כתבי עת/מילונים/לקסיקונים/אנציקלופדיות/ספרי רפואה היסטוריים (ישנים)

  • הזמנה שהספרייה החלה את הטיפול בה, תחוייב בתשלום
  • הספרייה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל שיקול דעת לגבי כל בקשה בהתאם לכללי זכויות היוצרים, יכולת וככל שאין מגבלה

מיזם השאלה בין ספרייתית

 מיזם השאלה בין ספרייתית בחינם  

במסגרתו של מיזם זה חברי הסגל והסטודנטים יכולים להזמין פריטי מידע מהארץ ומחו"ל - בחינם!

 

למעט*:
הזמנה מחו"ל: עד 20 ספרים בסמסטר, בתנאי שהזמנה בודדת לא תעלה על 200 ש"ח
הזמנה מהספרייה הלאומית: כל הזמנה בודדת שעלותה לא תעלה על 200 ש"ח
* (במקרים אלו, המזמין יעודכן במחיר השירות טרם ביצוע ההזמנה)

השאלה בין ספרייתית - מידע כללי

אוסף הספרייה הרפואית מהווה מענה מקיף לתוכניות הלימוד והמחקר של אוניברסיטת בן גוריון. יחד עם זאת, שום אוסף אינו מכיל את "הכל", לכן, כמו במוסדות אחרים, מוצע שירות השאלה בין-ספרייתית.

בזכות הסכמי השאלה שיש לאוניברסיטה עם ספריות בארץ ובחו"ל, מתאפשרת הזמנתם של חומרים אלקטרוניים מגוונים בנוסף לסריקות והשאלה של חומרים פיזיים.

השירות נעשה תוך שמירה על כללי זכויות היוצרים.

 

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.