Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

New PubMed : MeSH

MESH מהו


 Medical Subject Headings) MeSH) הוא מילון מבוקר (תזאורוס): רשימה אלפבתית  
והיררכית של מונחים אשר הם בלבד, משמשים בעקביות, לתאור נושאי הפרסומים   שנכנסו ל- PubMed, בשדה המיועד לכך. בחיפוש MeSH, התוצאה מדוייקת ומקיפה.  
לתשומת לב: חיפוש MeSH לא מאחזר In Process Articles. 
 - מכסה את כל המאמרים שעברו תהליך עיבוד
 - מומלץ להשתמש בו כשרוצים למקד את החיפוש ולהגיע לתוצאות מדויקות יותר 
 - פחות מתאים לחיפוש מידע בנושא פרוצדורות חדשניות וטכנולוגיות שעדיין לא קיבלו את הכרת הממסד הרפואי   

PubMed Subject Search

A brief tutorial on how automatic term mapping and explosion enhance your PubMed search.

undefined

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.