Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

New PubMed : עברית

מאמרים בעברית ב- Pubmed

אחרי החיפוש

 • עם קבלת תוצאות ראשוניות, הפעלת מסנן.
 • בצידו השמאלי של המסך, בחירת מסנן השפה
 • הוספת השפה Hebrew
 • בחירת השפה Hebrew, ע"י לחיצה על הקישור.

 • עם בחירת השפה מצטמצמות התוצאות בהתאם
 • מעל התוצאות מופיעה שורה המציינת את המסנן הנבחר
 • המסנן נשאר פעיל גם לחיפושים הבאים, כל עוד לא בוטל

חיפוש בעברית ב-PubMed

כדי למצוא מאמרים מתוך כתבי העת בעברית בלבד בתוך מאגר PubMed:

 לפני התחלת החיפוש :

 • במסך החיפוש הראשי נכנסים לקישור Advanced
 • בדף זה בוחרים את השדה Languages ובוחרים ב-Hebrew (ראו תמונה)

 • לאחר בחירת השפה מוסיפים את מונחי החיפוש הנוספים בשדות האחרים.
 • חשוב לזכור, כי שאילתות החיפוש ב-PubMed מתבצעות באנגלית!
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.