Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

New PubMed : עברית

מאמרים בעברית ב- Pubmed

אחרי החיפוש

 • עם קבלת תוצאות ראשוניות, הפעלת מסנן.
 • בצידו השמאלי של המסך, בחירת מסנן השפה
 • הוספת השפה Hebrew
 • בחירת השפה Hebrew, ע"י לחיצה על הקישור.

 • עם בחירת השפה מצטמצמות התוצאות בהתאם
 • מעל התוצאות מופיעה שורה המציינת את המסנן הנבחר
 • המסנן נשאר פעיל גם לחיפושים הבאים, כל עוד לא בוטל

חיפוש בעברית ב-PubMed

כדי למצוא מאמרים מתוך כתבי העת בעברית בלבד בתוך מאגר PubMed:

 לפני התחלת החיפוש :

 • במסך החיפוש הראשי נכנסים לקישור Advanced
 • בדף זה בוחרים את השדה Languages ובוחרים ב-Hebrew (ראו תמונה)

 • לאחר בחירת השפה מוסיפים את מונחי החיפוש הנוספים בשדות האחרים.
 • חשוב לזכור, כי שאילתות החיפוש ב-PubMed מתבצעות באנגלית!
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.