Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

מדעי היהדות: משאבי הספרייה במדעי היהדות

דף הבית

אוסף מדעי היהדות של ספריית ארן כולל משאבים איכותיים ומגוונים בדפוס ובגישה אלקטרונית במגוון רחב של נושאים  - ממקרא וספרות חיצונית עד ליהדות ימינו.
באוסף תמצאו, בין אם בין כותלי הספרייה או מרחוק, מקורות ראשוניים וספרות מחקר, כתבי עת מובילים, מאגרי מידע וכן את האוספים המיוחדים בהם מומלץ לבקר
.

מאגרי מידע

ספרים חדשים

לשאלות ותמיכה

   

נעם פייגנבאום

noamfei@bgu.ac.il

08-6461438/9

חדר 509, אולם קריאה למדעי היהדות (קומה 5)